english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zimowa sesja Instytutu Pastoralnego

Młodzi duchowni zbierali impulsy

25.02.2013

Młodzi księża i praktykanci Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego spotkali się w dniach 17-22 lutego na dokształcającym wyjeździe w ramach Instytutu Pastoralnego. 


Zimowa sesja Instytutu Pastoralnego

Tegoroczna zimowa sesja miała wymiar historyczny z dwóch powodów. Zakończył się pierwszy sześcioletni cykl programowy instytutu i po raz pierwszy odbywał się on poza granicami Polski - w ośrodku Beskidzka Oaza w Pisku, niedaleko czeskiego Jabłonkowa.  

 

Młodzi księża z całej Polski (głównie wikariusze oraz praktykanci, ale także niektórzy proboszczowie administratorzy i przyszła diakon) dokształcali się w różnorodnej tematyce. Zajęcia dotyczące finansowego rozliczania parafii i pozyskiwania środków na działalność z instytucji zewnętrznych prowadziła Bożena Polak, radca konsystorza. Nowe impulsy z zakresu katechetyki przekazały diakon Joanna Sikora, katechetka z Cieszyna i diakon Ewa Below, która naucza w Bielsku-Białej. Ks. Leszek Czyż z małżonką sporo mówili o specyfice otwartego domu pastorskiego, a ks. prof. dr hab. Marek Jerzy Uglorz zachęcał do korzystania z wyobraźni podczas czytania biblijnych przypowieści. Z uczestnikami spotkał się również biskup Kościoła Jerzy Samiec.

  

W trakcie jednodniowej wizyty w Cieszynie młodzi duchowni i praktykanci odwiedzili archiwum znajdujące się w Kościele Jezusowym i cieszyńskie szkoły Towarzystwa Ewangelickiego. Podczas kolejnych dni trwania instytutu wykłady prowadzili psychologowie i kuratorzy sądowi.  

 

Nie zabrakło zajęć w ramach tzw. forum kursantów, podczas których dyskutowane są praktyczne wymiary służby w Kościele. Nietypowym wydarzeniem była wędrówka w śnieżycy do pobliskiego kościoła ewangelickiego, podczas której ks. dr Adrian Korczago, dyrektor Instytutu Pastoralnego, czytał psalmy, a cała grupa odpowiadała na czytania śpiewem. 

 

Instytut Pastoralny został powołany przez Radę Synodalną 30 maja 2007 roku z inicjatywy m.in. zarządu Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła. Rozpoczął swoją działalność 1 października 2007 roku. Jego celem jest formacja duchowa i kształcenie studentów teologii ewangelickiej, kandydatów na duchownych oraz wikariuszy i proboszczów administratorów.