english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zmarła śp. siostra Helena Sikora

Odeszła diakonisa z Dzięgielowa

29.09.2014

W niedzielę, 28 września br. w wieku 90 lat zmarła w Domu Sióstr Diakonis "Eben - Ezer" w Dzięgielowie śp. Siostra Diakonisa Helena Sikora. Pochodziła z Koniakowa.


Zmarła śp. siostra Helena Sikora

Doświadczajac  miłości Bożej i powierzając swoje życie Panu Kościoła Jezusowi Chrystusowi w odpowiedzi na Jego zaproszenie do służby wstąpiła w 1955 roku do Diakonatu  w Dzięgielowie. W roku 1956 przyjełą strój diakonisy i założyła czepek. Po okresie kandydackim w dniu 25 października 1964 roku  została wyświęcona na diakonisę.
 
Swoją służbę na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi sprawowała na różnych miejscach, m.in. w Ewangelickim Domu Opieki na "Szczukówce" w Dzięgielowie, w Domu Opieki w Sorkwitach na Mazurach, w  EDO "Tabita" koło Warszawy czy ponownie w Dzięgielowie. Do końca swego życia , pomomo choroby, słabości była wierną modlicielką o Diakonat, parafie i cały Kosciół.
 
Jej pogrzeb odbędzie się w czwartek, 2 października o godz. 14.00 w kościele "Eben-Ezer" w Dziegielowie.
 
 " Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój zyje,
i jako ostatni nad prochem stanie!"
Księga Hioba 19,25
 
Pogrążone w smutku i żałobie współsiostry Diakonise, Zarząd Diakonatu i rodzina.