english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zmiany w WKEE

Decyzje Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE)

20.07.2020

Rada Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE) w dniu 26 czerwca 2020 r. podjęła ważne decyzje dla całej Wspólnoty, której częścią jest m.in. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. 


Zmiany w WKEE

Zgodnie z sugestią Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się w 2018 r. w Basel i po konsultacji z Kościołami członkowskimi, została zmieniona angielska nazwa Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Z Community of Protestant Churches in Europa na Communion of Protestant Churches in Europe.
 
Rada zatwierdziła przyjęcie do grona Wspólnoty, Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Islandii, który zdecydował o podpisaniu Konkordii Leunberskiej i dołączenia do WKEE. Więcej informacji na: ewangelicy.pl

Rada przyjęła również rezygnację dr Gottfrieda Lochera, Prezydenta Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Tymczasowo kierownictwo Prezydium przejął dr John Bradbury (Zjednoczony Kościół Reformowany, Londyn).
Gottfried Locher poddał się do dymisji ze stanowiska Zwierzchnika Ewangelicko - Reformowanego Kościoła w Szwajcarii w maju 2020 r. Ks. dr Locher był członkiem Prezydium WKEE od Zgromadzenia Ogólnego w 2012 r. we Florencji. Został wybrany Prezydentem Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie, w 2015 r., po śmierci biskupa dr Friedricha Webera. Jego kadencja obejmuje ważne decyzje strategiczne dla Wspólnoty, takie jak utworzenie stałego biura WKEE w Wiedniu, nadanie WKEE osobowości prawnej oraz powołanie sekretarza generalnego na pełny etat. Wystosował również zaproszenie na Zgromadzenie Ogólne WKEE w 2018 roku w Bazylei i opowiedział się za dialogiem WKEE z Papieską Radą Jedności.
 
Na następnym posiedzeniu Rady w Strasburgu w styczniu 2021 r. planowane są wybory uzupełniające skład Prezydium (obok prof. dr Miriam Rose i dr Johna Bradbury'ego).

Na swoim posiedzeniu Rada WKEE podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu badawczego "Praktyka i teologia Wieczerzy Pańskiej", który rozpocznie się jesienią 2020 roku.

Powołano również Europejską Grupę Młodych Teologów we Wspólnocie, która w najbliższych latach będzie towarzyszyć trwającym procesom badań teologicznych WKEE. Pierwsze posiedzenie tej grupy odbędzie się w dniach od 14 do 18 października 2020 r. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentować będzie w tej grupie ks. Arkadiusz Raszka