english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Znaczek z okazji jubileuszu

Poczta Polska wydaje znaczek z okazji 500 lat Reformacji

27.02.2017

28 lutego 2017 r. do obiegu wchodzi znaczek Poczty Polskiej o wartości 3,20 zł wydany z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji.


Znaczek z okazji jubileuszu

Wniosek o wydanie znaczka złożyły wspólnie Kościoły: Ewangelicko-Augsburski w RP i Ewangelicko-Reformowany w RP.

Na znaczku umieszczono pierwsze zdanie ze wstępu do 95. tez ks. dr. Marcina Lutra: „Miłość do prawdy i pragnienie ujawnienia jej są przyczyną, że zamierza się przeprowadzić w Wittenberdze dysputę nad niżej podanymi tezami”. Autorem projektu znaczka jest Andrzej Gosik. Projekt po przygotowaniu był przesłany do konsultacji.

Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 250.000 sztuk.

Z okazji jubileuszu została przygotowana również koperta FDC i okolicznościowy datownik. Znajdują się na nim logotypy dwóch Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego.

Znaczki będą dostępne w placówkach Poczty Polskiej oraz dystrybuowane podczas wydarzeń związanych z jubileuszem 500 lat Reformacji.

Spis urzędów pocztowych, w których powinny być w sprzedaży znaczki


źródło: luter2017.pl