english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zwiastowanie dla oczu

Wystawa w Muzeum Kopernika we Fromborku

15.09.2018

W piątkowe popołudnie 14 września, we fromborskim Muzeum Mikołaja Kopernika, otwarto wystawę: "Zwiastowanie dla oczu. Sztuka ewangelicka w ikonosferze kościołów na Warmii i Mazurach."


Zwiastowanie dla oczu

Wystawę otworzył dyrektor muzeum Henryk Szkop oraz autorka scenariusza dr Jowita Jagla. W imieniu Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP głos zabrał bp Paweł Hause.  Swoje pozdrowienia wygłosił również Biskup Diecezji Elbląskiej bp Jacek Jezierski, którego życzliwość i ekumeniczna otwartość pozwoliła, by na wystawie znalazło się wiele skarbów na co dzień będących własnością Archiwum Diecezjalnego oraz stanowiących wyposażenie dawnych kościołów ewangelickich.

W imieniu Marszałka Województwa głos zabrał przewodniczący Sejmiku Jan Bobek,oraz Wiktor Marek Leyk, Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Na wystawie obecne było duże grono duchownych ewangelickich wraz z parafianami, księża katoliccy oraz mieszkańcy i sympatycy Muzeum.

Impulsem do przygotowania tej wystawy była oczywiście rocznica 500-lecia Reformacji. Pracownicy Muzeum przez blisko rok odwiedzali obecne jak i byłe kościoły ewangelickie, szukając najcenniejszych i najpiękniejszych skarbów luterańskiego dziedzictwa. Dodatkowo swoimi zasobami wsparły wystawę Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Mazurskie w Szczytnie czy Archiwum Diecezji Elbląskiej.

W efekcie otrzymaliśmy monumentalną i unikatową wystawę prezentującą pięćsetletnie dziedzictwo mazurskiego luteranizmu. Wyjątkowość wystawy przejawia się również w jej różnorodności. Oglądać możemy bowiem nie tylko obrazy czy rzeźby ale również rzemiosło artystyczne, witraże, złotnictwo, starodruki i wiele innych.

Wystawa podzielona jest na trzy strefy. Pierwsza z nich, którą nazwano „Trójdźwięk krwi, wody i Ducha”, przedstawia wszystko to co związane jest z ołtarzem, chrzcielnicą i amboną. W efekcie zobaczyć możemy m.in. dwie figury aniołów ołtarzowych z ok. 1700 r.; aż 10 figur aniołów chrzcielnych oraz XVI i XVII wieczne misy chrzcielne.

Druga część obejmuje to co związane jest z „obrazem”. Dotyczy ona wszelkich form malowideł i obrazów, które można znaleźć w ewangelickich kościołach. W tej części zobaczyć możemy obrazy ołtarzowe, obrazy umieszczane na emporach, ławkach, lożach kolatorskich i konfesjonałach.

Ostatnia strefa wystawy skupia się wokół „człowieka” i dotyczy jego symbolicznej obecności w przestrzeni kościoła. Możemy to zobaczyć chociażby formy upamiętniania indywidualnych postaci, rodzin, rodów i kolatorów. Odwiedzający zobaczą tu blachy trumienne, chorągiew nagrobną czy tablice upamiętniające ofiary wojenne. Szczególnym elementem tej strefy jest kolekcja portretów Marcina Lutra oraz pastorów. Szczególnie wyjątkowy jest portret ks. Tymoteusza Gizewiusza z 1810 r.

Zwieńczeniem wystawy jest kolekcja wyrobów złotniczych, naczyń liturgicznych oraz starodruków. Podziękowania należą się tym, którzy zdecydowali się w tak wspaniały sposób uczcić jubileusz reformacji i zaprezentować szerszej publiczności skarby ewangelickiego dziedzictwa.

Kuratorami wystawy są: dr Jowita Jagla – odpowiedzialna również za przygotowanie scenariusza wystawy, Weronika Wojnowska oraz ks. Prałat dr Jacek Maciej Wojtkowski. Szczególne podziękowania należą się dyrektorowi Muzeum Henrykowi Szkopowi. Wystawa przygotowana została ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Oglądać ją można do lipca 2019 r. w godzinach pracy muzeum.

Więcej informacji na: www.frombork.art.pl
tekst i zdjęcia ks. Wojciech Płoszek