english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Życzenia Biskupa Kościoła

Otwórzcie oczy, uszy i serce na Boga

22.12.2017

W związku z nadchodzącymi Świętami Narodzenia Pańskiego bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, przygotował okolicznościowe życzenia.


Życzenia Biskupa Kościoła

Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. (Hbr 1, 1-2)
 
Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,
 
Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. Znów otaczają nas światła, świąteczne symbole i dźwięki kolęd. Czy w tym gwarze słyszymy głos Boga? Czy słyszymy jak On do nas przemawia? Czy wsłuchujemy się w Jego słowa i odnajdujemy Jego przesłanie? Czy zauważamy, że przez Jezusa Chrystusa, chłopca narodzonego w Betlejem komunikuje się z nami Bóg? 
 
To nie jest szybki komunikat, jeden sensacyjny obraz, który żyje przez moment i niknie w zalewie informacji. Można uznać, że te narodziny są zbyt zwykłe, by wzbudzać zainteresowanie. Czy mimo to fakt przyjścia na świat Zbawiciela może nas poruszać i zmieniać?
 
Tak, to nadal możliwe. Właśnie w tym świecie, w którym tak bardzo brakuje nam pojednania, pokoju i wzajemnego zrozumienia, Bóg mówi do nas wyraźnie, że nas kocha. On w swoim Synu przygarnia nas do siebie, takich, jacy z jesteśmy, z naszymi niedoskonałościami, słabościami i wątpliwościami. Nie tylko przemawia, ale głośno woła, że chce nas uwolnić i zbawić.
 
Dlatego gromadząc się w kościołach i spotykając w rodzinnym gronie postarajmy się usłyszeć głos Boga i dostrzec Jego działanie. „Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze” (1 J 4, 10). 
 
Niechaj te Święta Narodzenia Pańskiego otworzą nasze uszy na głos Boga, nasze oczy, byśmy dostrzegli Jego dar i nasze serca, abyśmy potrafili przyjmować i doceniać drugiego człowieka.

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa

bp Jerzy Samiec