english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Życzenia wielkanocne

Przesłanie Biskupa Kościoła na Wielkanoc 2016

26.03.2016

A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli (1 Kor 15,20)


Życzenia wielkanocne

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,

Chrystus został wzbudzony z martwych – zmartwychwstał!

 

Te słowa znów wkraczają w rzeczywistość, bo nadeszła Wielkanoc. Lecz czy Wielkanoc w naszym życiu nadal dotyczy zmartwychwstania? Czy wydarzenia związane ze zmartwychwstaniem nie umykają czasem naszej uwadze, gdy skupiamy się na wiosennej aurze i spotykamy w gronie rodzinnym? Czy to, że Jezus zmartwychwstał ma jeszcze dzisiaj znaczenie?

 

Staramy się żyć uczciwie, odpowiedzialnie, angażować się w życie parafialne, otwierać się na potrzeby ludzi wokół nas. To wszystko sprawia, że jesteśmy zadowoleni z siebie, lecz czy pozwala nam w pełni cieszyć się Wielkanocą?

 

Tymczasem bez zmartwychwstania Jezusa Chrystusa nie ma Wielkanocy, nie ma radości, nie ma nowego życia. To właśnie zmartwychwstanie - jedynie Chrystus - zmienia naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

 

Zmartwychwstanie zmienia przeszłość, gdyż dzięki Chrystusowi mamy odpuszczenie grzechów. To, co było dotąd ciężarem, możemy zostawić u stóp krzyża, świadomi, że On ten ciężar wziął na siebie.

 

Zmartwychwstanie zmienia teraźniejszość, bo przez Chrystusa możliwe jest pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem i pomiędzy ludźmi. Pojednani z Bogiem i ludźmi, wdzięczni Bogu, możemy żyć uczciwie, odpowiedzialnie i także dokonywać zmian w otaczającym nas świecie.

 

Zmartwychwstanie zmienia przyszłość, bo to, co najmniej znane i czego najbardziej się obawiamy, Bóg w Chrystusie przekształca w nadzieję. Nasze życie dzięki zmartwychwstaniu nabiera nowego sensu, bo mamy na co czekać.

W tym szczególnym świątecznym czasie życzę wszystkim, by skutki zmartwychwstania były zawsze widoczne i odczuwalne w naszym życiu, by zmiany, które dokonały się przed dwoma tysiącami lat nadal pobudzały naszą wiarę do działania.

 

Chrystus zmartwychwstał! Tylko w Nim jest nasza nadzieja!

 

bp Jerzy Samiec
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce