Nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego

Ukazał się nowy numer „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego” za rok 2020.

„Gdański Rocznik Ewangelicki” został powołany do życia w roku 2007, obecnie ukazała się jego 14. edycja. Czasopismo to wydawane jest przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku, a Radę Naukową tworzą humaniści i teologowie związani z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, pracownicy naukowi polskich uczelni, a także uznani naukowcy związani z Kościołem ewangelickim z Czech i Niemiec. Redakcję stanowią osoby związane z ewangelickim środowiskiem trójmiejskim i toruńskim. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. bp Marcin Hintz.

Struktura bieżącego tomu jest identyczna z poprzednimi numerami czasopisma. Artykuły zamieszczone są w działach: Historia, Teologia oraz Varia. W tym ostatnim znajdują się teksty o charakterze interdyscyplinarnym. Nowością Rocznika 2020 jest natomiast wprowadzenie cyfrowej identyfikacji wszystkich tekstów zamieszczonych w „Gdańskim Roczniku Ewangelickim”. Każdy tekst dostaje unikatowy numer, który jednoznacznie pozwala go zidentyfikować i odnaleźć w zasobach internetowych, niezależnie od fizycznej lokalizacji cyfrowego obiektu.

Szczególnymi obszarami, które Rada Naukowa i Redakcja stara się ukazać polskiemu środowisku humanistycznemu, jest historia Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem dziejów protestantyzmu w Gdańsku i na Pomorzu, w dalszej kolejności czasopismo ukazuje wyniki badań z zakresu biblistyki i szeroko rozumianej refleksji teologicznej. Na łamach GRE znajdziemy również artykuły o tematyce dotyczącej sztuki, muzyki protestanckiej, literatury, jak też socjologii oraz etyki. Czytelników oraz potencjalnych Autorów artykułów i recenzji zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Rocznika: www.gre.luteranie.pl, gdzie zamieszczone są pełne wersje wszystkich artykułów opublikowanych na łamach czasopisma od początku jego istnienia.

W numerze za rok 2020 zamieszczono siedemnaście artykułów naukowych w trzech działach. Całość wydrukowana została na 455 stronach w 300 egzemplarzach.

W bieżącym numerze znalazło się 9 artykułów naukowych przypisanych do działu Historia. Zamieszczono tam dwa artykuły omawiające lokalne ewangelickie wątki w historii Gdańska, a także między innymi anglojęzyczny tekst poświęcony historii klasycznej edukacji chrześcijańskiej w Stanach Zjednoczonych.

W dziale Teologia zamieszczono tym razem 5 artykułów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Znajdziemy w nim m.in. „Muzykę krzyża”, czyli teologiczną interpretacją jednej z fantazji chorałowej Jana Sebastiana Bacha, artykuł o znaczeniu duszpasterstwa międzyreligijnego i międzykulturowego we współczesnym świecie, a także poszukiwanie „drogi do Boga” – tekst poświęcony najważniejszym koncepcjom teologicznym i filozoficznym Paula Tillicha, luterańskiego teologa XX wieku.

W dziale Varia opublikowano 3 teksty: jeden z zakresu medioznawstwa, jeden anglojęzyczny dotyczący edukacji dorosłych oraz artykuł niemieckojęzyczny odnoszący się do bieżącej debaty na temat roli kobiet w dziejach Reformacji.

Z kolei w dziale Recenzje odnajdą Państwo 5 omówień najnowszych publikacji dotyczących protestantyzmu i szeroko rozumianego ekumenizmu.

Ważnym elementem „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego” jest dział Rozmowy. Tym razem bohaterką tomu jest długoletnia Sekretarz Redakcji GRE, pani Astrid Gotowt, która, niemal od początku istnienia GRE, była członkinią zespołu redakcyjnego, a w latach 2011-2018 pełniła, jakże ważną w procesie tworzenia czasopisma, funkcję sekretarza redakcji.

Tegoroczny numer zamyka, już tradycyjnie, Kronika wydarzeń Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie za rok 2020.

Egzemplarze najnowszego tomu GRE są do odebrania w kancelarii trójmiejskiej Parafii przy ul. Kościuszki 51 w Sopocie (wt-pt w godz. 10-14) oraz w kościele Zbawiciela przy ul. Parkowej 5 w Sopocie (po niedzielnym nabożeństwie), począwszy od 27 czerwca.

 

Poniżej spis artykułów:

DZIAŁ HISTORIA

 

LILIANA LEWANDOWSKA, Ludzie pietyzmu gdańskiego; JAN DANILUK, Historia ewangelickiej parafii Lutra w Gdańsku-Wrzeszczu; ADAM SZARSZEWSKI, Obowiązek modlitwy w szpitalach i sierocińcach gdańskich doby nowożytnej; GRZEGORZ MICHALAK, Warszawska Parafia Filialna Ewangelicko-Reformowana Synodu Wileńskiego (Jednoty Wileńskiej) w latach 1933-1939; TADEUSZ STEGNER, Ks. Juliusz Bursche podczas pierwszej wojny światowej – co wiemy, czego nie wiemy?; JOANNA HARALSON, Classical Christian Education in United States of America; DAWID BINEMANN-ZDANOWICZ, Postępowanie regulacyjne jako sposób uregulowania stanu prawnego nieruchomości Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; PIOTR BIRECKI, XVIII-wieczne inwentarze kościelne jako przyczynek do badań nad ewangelickimi księgozbiorami parafialnymi w Prusach Książęcych; ADRIAN GENDERA, Dzieje zanikania. Cmentarze ewangelickie z Osiecznej i okolicy po 1945 roku.

 

DZIAŁ TEOLOGIA

 

HENNING THEIßEN, „…um den Kindern damit eine Freude zu machen”? Reproduktionstechnologie und Kindeswohl; JÓZEF MAJEWSKI, Muzyka krzyża. Słowo o teologii „Vor deinen Thron tret’ ich hiermit” Jana Sebastiana Bacha; GRZEGORZ BRUDNY, Duszpasterstwo międzyreligijne i międzykulturowe – utopia czy szansa na przyszłość?; DARIUSZ BARBASZYŃSKI, Drogi do Boga w myśli Paula Tillicha. Perspektywa antropologiczna i etyczna; KAROL NIEDOBA, Karl Rahner – teolog Soboru Watykańskiego II.

 

DZIAŁ VARIA

 

ADRIAN ULJASZ, Promocja polskiej książki i prasy ewangelickiej w Internecie. Wydawcy, księgarnie, biblioteki; CHRISTOPH EHRICHT, Neue Geschichtserzählungen von und über Frauen im Zeitalter der Reformation und in der Epoche der deutschen Romantik; RAFAŁ BODARSKI, The Importance of Education in the Adult Person’s Hierarchy of Values.