Nowy numer „Słowa i Myśli”.

O służbie diakona.

W czasie wakacji ukazał się kolejny numer „Słowa i Myśli”, pisma dostępnego tylko w wersji internetowej (https://slowoimysl-blog.pl/ ). Do lektury najnowszego numeru warto zachęcić czytelników zwłaszcza w Roku Tożsamości Luterańskiej. W swojej zasadniczej części numer poświęcony został służbie diakonackiej będącej nieodłączną częścią tożsamości Kościołów ewangelickich, widzianej poprzez pryzmat wspomnień diakonek, które zechciały podzielić się tymi wspomnieniami na łamach pisma przybliżając tym samym swoją pracę, ale także sens i owoce, które niesie ona z sobą dla Kościoła, dla wiernych, dla parafii. 

W „Słowie i Myśli” wypowiadają się Panie Diakon: Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Helena Gajdacz, Małgorzata Gaś, Renata Raszyk, Katarzyna Rudkowska i Urszula Śliwka. Ich wspomnienia odsłaniają różne odcienie służby diakonackjiej, którą pełniły i pełnią w parafiach w różnych częściach kraju. Nie brakuje pośród wspomnień odniesień do trudnych początków służby, przybliżenia wyzwań, które z sobą niosła przez dziesięciolecia. Poznajemy zadania podejmowane przez Panie Diakon w zależności od specyfiki parafii, parafialnych potrzeb,  diasporalnego charakteru luterańskiej społeczności w Polsce. To praca, która nie kończy się wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego, odejmująca edukację, charytatywność, obliczona na niesienie pomocy różnorodnej i w każdym czasie. 

Część wspomnieniową poprzedza wykład dotyczący pracy diakona w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Agnieszka Filak, absolwentka prawa oraz członkini komisji prawnych KEA i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP omawia wymogi edukacyjne dla osób decydujących się na zostanie diakonem, warunki zatrudniania, obowiązki, uprawnienia, zasady sprawowania posługi kościelnej.    

W najnowszym numerze SiM-u nie mogło zabraknąć stałych znanych rubryk. Ks. Grzegorz Brudny przedstawia dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie. Obecny proboszcz lubelski ukazuje historię swojej parafii, jak też ostatnie dziesięciolecia związane z powojenną odbudową lubelskiej wspólnoty. W rubryce „Protestanckie światy” Karol Długosz dzieli się swoimi wrażeniami z podróży do kolejnej protestanckiej krainy. To barwnie przedstawiona Dania, jej specyfika, ale także dzieje sięgające Reformacji. To podróżnicze refleksje zachęcą do poznania Duńczyków – „tolerancyjnych i nie bojących się różnorodności wokół siebie”. 

Z kolei ks. radca Paulina Hławiczka-Trotman przedstawia wizerunek służby w Luterańskim Kościele w Wielkiej Brytanii. Z urodzenia Cieszynianka, nie tylko opiekuje się polskimi parafiami ewangelickimi w Londynie, ale pełni także wiele innych ról w luterańskim Kościele na Wyspach, m.in. jest kapelanem na Uniwersytecie w Nottingham. O swoim Kościele kobieta duszpasterz pisze: „Służba […], którą mam przybliżyć w tym artykule, nie jest sprawą idealną, wolną od problemów i turbulencji, ale na pewno jest wolną od dyskryminacji ze względu na płeć, walczy z rasizmem i każdym innym rodzajem wykluczenia”.  Poznajemy specyfikę służby w luterańskiej społeczności niezwykle zróżnicowanej, obejmującej wiernych z różnych kontynentów i prezentujących różne kultury. 

Do tematyki tożsamości nawiązuje także dr Łukasz Barański w artykule „Luterańska tożsamość wyznaniowa – augsburska czy szmalkaldzka?” Autor przenosi nas do czasów Lutra, do momentu prezentacji „Wyznania augsburskiego” przed cesarzem i słuchaczami zebranymi w zamku w Augsburgu 25 czerwca 1530 r. Czym był wówczas ten kluczowy dokument, czym jest dla współczesnych wyznawców, na czym polega jego znaczenie?. Dr hab. Jan Szturc zastanawia się z kolei nad przyszłością Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. W aspekcie niedawno obchodzonych uroczystości jubileuszowych ewangelicki publicysta, autor wielu publikacji z tej tematyki, stawia kluczowe pytania dotyczące obecnej kondycji stowarzyszenia, jego organizacji, perspektyw prowadzenia dalszej działalności („Polskie Towarzystwo Ewangelickie: jesteśmy od ponad 100 lat. I co dalej?”). 

W części historycznej poznajemy tragiczne losy pastora Friedricha Krummheuera (1875-.1945), proboszcza ewangelickiej parafii w Brojcach na Pomorzu. Lokalni historycy – Andrzej Kuczkowski i Jacek Kuczkowski odkrywają tragiczną brojecką przeszłość, wizerunek przedwojennego ewangelickiego duchownego, ale także bardziej optymistyczny finał tej historii. Kolejną kartę z ewangelickiej przeszłości mazurskiej w zakończeniu numeru przedstawia ks. bp senior Rudolf Bażanowski. To obraz diecezji mazurskiej z roku 1975, przedstawiony w obliczu zmian kościelnych, a także państwowych związanych ze zmianami granic administracyjnych. 

Numer tradycyjnie kończą noty o autorach. Na ostatnich stronach możemy także obejrzeć zdjęcia Romualda Długosza przedstawiające opisaną wewnątrz morską wyprawę do Danii. Zaprezentowane artykuły poprzedza swoim słowem redaktor naczelna periodyku prof. UAM dr hab. Małgorzata Grzywacz. 

Aneta M. Sokół