Nowy proboszcz w Szczytnie

20 czerwca wybrano proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.

20 czerwca odbyły się wybory w parafii w Szczytnie. Prowadził je zwierzchnik diecezji mazurskiej bp Paweł Hause. Jedynym kandydatem, który zgłosił się do wyborów był dotychczasowy wikariusz i proboszcz-administrator, ks. Adrian Lazar. W tajnym głosowaniu ks. Lazar uzyskał 100% poparcia. Po zatwierdzeniu wyborów przez Konsystorz i wprowadzeniu w urząd, ks. Lazar obejmie parafię na 10-letnią kadencję.

Ks. Adrian Lazar urodził się 17 grudnia 1986 r. w Warszawie. Studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2010 roku obronił pracę magisterską na temat: „Albert Schweitzer – jego życie i etyczne dzieło wobec współczesnego świata i człowieka”. W tym samym roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Filozofia Chrześcijańska, ze specjalizacją etyka. W 2012 zdał egzamin licencjacki, po czym rozpoczął praktykę kandydacką na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Odbył praktykę w parafiach ewangelicko-augsburskich w w Piszu (08.2012-02.2013), Wołczynie (02.2013-07.2013) i Olsztynie/Olsztynku (07.2013-02.2018).

13 grudnia 2014 r. w Skoczowie, po zdaniu pierwszego egzaminu kościelnego został ordynowany na duchownego i skierowany jako wikariusz do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie z siedzibą w Olsztynku. W kwietniu 2017 r. został mianowany wikariuszem diecezjalnym diecezji mazurskiej, a z dniem 16 lutego 2018 r. delegowany do pracy duszpasterskiej w parafii w Kętrzynie. Po zdaniu drugiego egzaminu kościelnego został delegowany do służby jako wikariusz w parafii w Szczytnie, a następnie jako proboszcz-administrator.

Jest żonaty z Patrycją Lazar, ma 2-letniego syna Nikodema.