O duchowy i Boży pokój

Zapraszamy do lektury nowego numeru Zwiastuna Ewangelickiego.

Powierzenie siebie Bogu to właściwa droga, by osiągnąć pokój duszy – pisze w nowym „Zwiastunie Ewangelickim” 18/2021 w rozważający Słowo Boże ks. Bogusław Juroszek.  To wskazanie rozwija ks. Łukasz Gaś, który zachęca do chrześcijańskiego slow life, czyli do zwolnienia tempa życia i spoglądania na otaczający nas Boży świat z radością i wdzięcznością dla Stwórcy.

Wrzesień przynosi różne rozterki, na przykład odnośnie edukacji, o czym pisze Bronisław Sztuchlik, ale też nadzieje na nowe podejście m.in. do Bożego stworzenia, w tym do zmian klimatycznych, do czego zachęcają Magdalena Legendź i Weronika Kluza.  

Jak to jest być Kościołem w czasach przemian, pisze ks. Astrid Kleist, wiceprzewodnicząca Światowej Federacji Luterańskiej, a ks. Ryszard Pieron zastanawia się, czy jako kraj jesteśmy oazą demokracji i przypomina, że Pan Jezus też w czasach zawieruchy społeczno-międzynarodowej nauczał, aby pomagać i pamiętać o tych, co mają się źle, są uciekinierami albo przebywają w więzieniu. O właściwie, w Chrystusowym duchu rozumianej sprawiedliwości i wolności piszą też felietoniści – bp Marian Niemiec i Henryk Dominik. W numerze znalazł się również apel bpa Kościoła Jerzego Samca oraz apel Konsystorza Kościoła o modlitwę i wsparcie dla uchodźców.

Kolejnymi w Roku tożsamości luterańskiej refleksjami na ten temat dzielą się ks. prof. Bogusław Milerski w odniesieniu do społecznej równości i Wanda Falk w kontekście miłosierdzia i diakonii.  

Ponadto obszerna relacja ks. Jerzego Below z poświęcenia nowego kościoła i centrum parafialnego w Wiśle-Malince, w której proboszcz ks. Leszek Czyż tak wspomina ich budowę na łamach dwutygodnika: Mieliśmy pewność, że jeśli Bóg daje wizję, to zabezpieczy nas finansowo. To była budowa „na wiarę” i uważamy za cud, że się to udało. 

Zachęcamy do lektury w tradycyjnej formie papierowej, cyfrowej i na www.zwiastun.pl. Korzystną formą jest prenumerata „Zwiastuna Ewangelickiego” na cały rok. W parafiach można zaprenumerować czasopismo od dowolnego miesiąca.
Zapraszamy również na profil na Facebooku: https://www.facebook.com/ZwiastunEwangelicki