english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Luteranie - babptyści

Dialog między reprezentantami Światowej Federacji Luterańskiej i Światowego Związku Baptystów odbywał się w latach 1986-1989. Jego celem nie było urzeczywistnienie wspólnoty kościelnej. Chodziło raczej o propozycje dróg prowadzących do przezwyciężenia współczesnych trudności oraz zalecenia prowadzące do poprawy wzajemnej wiedzy o sobie, wzajemnego poszanowania i współpracy miedzy naszymi Kościołami [39].

Dokument końcowy, który jest owocem intensywnych zmagań teologicznych, ukazuje zbieżność poglądów w wielu ważnych kwestiach, zwłaszcza w rozumieniu wiary i łaski, lecz także w pojmowaniu Kościoła, autorytetu w Kościele i w urzędzie kościelnym. Lecz jednocześnie nie udało się rozwiązać problemu chrztu, który dla występujących między nami różnic teologicznych stał się problemem o wymowie symbolu [40].

Ważną rolę odgrywała również sprawa luterańskich potępień doktrynalnych wypowiedzianych w XVI w. pod adresem anabaptystów. Strona luterańska wyraziła ubolewanie, że potępienia te wywołały krwawe prześladowania. Wydarzenia z przeszłości są dzisiaj ostrzeżeniem przed stosowaniem wszelkiej dyskryminacji wobec ludzi inaczej wierzących i myślących - piszą autorzy sprawozdania, apelując zarazem do członków obu Kościołów, aby wzajemnie uznawali się za wspólnoty w łonie Kościoła Chrystusowego i dążyli do wspólnego obchodzenia Wieczerzy Pańskiej [41].

--------------------------------------------

[39] Cyt. za polskim przekładem: Baptyści i luteranie w dialogu. Poselstwo skierowane do naszych Kościołów. Raport Wspólnej Komisji Światowego Związku Baptystów i Światowej Federacji Luterańskiej (1990), SiDE 1996 nr 2, s.73n.
[40] Tamże.
[41] Tamże, s. 99 i 96.