english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wysoka ranga ksiąg wyznaniowych

Kościoły luterańskie dopuszczają różnorodność w dziedzinie ustroju kościelnego i form nabożeństwa. Przywiązują natomiast duże znaczenie do manifestowania wspólnej wiary. Temu celowi służą księgi wyznaniowe, które wraz z trzema starokościelnymi wyznaniami wiary - Apostolskim, Nicejsko-Konstantynopolitańskim i Atanazjańskim - w 1580 r. weszły w skład tzw. Księgi Zgody (Liber Concordiae). Pośród ksiąg wyznaniowych (symbolicznych) luteranizmu naczelne miejsce zajmuje Konfesja Augsburska (Confessio Augustana, skrót: CA), streszczająca założenia nauki reformatorskiej. Jej głównym autorem był najbliższy współpracownik Marcina Lutra - Filip Melanchton. CA została odczytana 25 czerwca 1530 r. w Augsburgu przed cesarzem Karolem V (1519-1556) i książętami niemieckimi. Podpisało ją siedmiu książąt oraz senaty dwóch miast Rzeszy. Cesarz odrzucił CA, lecz stany ewangelickie uważały ją odtąd za swoje oficjalne pismo wyznaniowe. Prawne uznanie na terenie Rzeszy uzyskała 25 lat później w wyniku zawartego w Augsburgu pokoju religijnego (1555). Kościół w Polsce i Kościoły w kilku innych krajach Europy (Francja, Jugosławia, Austria, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Czechy) wywodzą swoją nazwę od tej księgi wyznaniowej.

Inne księgi wyznaniowe luteranizmu to: Apologia Konfesji Augsburskiej (1531), Maty i Duży Katechizm Lutra (1529), Artykuły Szmalkaldzkie (1537), Traktat o władzy i prymacie papieża (1537) i Formuła Zgody (1577) [3].

Rozwój luteranizmu w świecie, zwłaszcza w Azji i Afryce sprawił, że nie wszystkie księgi symboliczne mogły tam znaleźć zastosowanie. Wszak powstały one w specyficznej europejskiej sytuacji polityczno-religijnej XVI w., która niewiele lub prawie nic nie mówi mieszkańcom innych kontynentów. Tylko dwie księgi wyznaniowe cieszą się uznaniem wśród wszystkich Kościołów luterańskich na świecie. Są to: Konfesja Augsburska i Mały Katechizm Lutra.

--------------------------------------------------------------------------------

[3] Pierwszy polski pełny przekład ukazał się w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała 1999.