english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Biskup Jerzy Samiec

Biskup Jerzy Samiec urodził się dnia 27 marca 1963 roku w Cieszynie jako jedyny syn Oskara Samca i jego małżonki Lidii z domu Fryda, zamieszkałych w Puńcowie koło Cieszyna.
 
W 1983 roku rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1988 roku obronił pracę magisterską na temat: „Rola grupy w pracy parafialnej” i zakończył studia. Następnie zdał przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną w dniu 17 stycznia 1989 r. pierwszy egzamin kościelny „pro venia concionandi”, upoważniający do ordynacji. W dniu 22 stycznia 1989 r. w kościele Pokoju w Zabrzu został ordynowany przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego w asyście cieszyńskich proboszczów: ks. Jana Melcera i ks. Emila Gajdacza i rozpoczął pracę jako wikariusz w parafiach w Zabrzu i w Gliwicach. W dniu 1 września 1990 r. zawarł w kościele Jezusowym w Cieszynie związek małżeński z Beatą Michałek.
 
W okresie od 1 lutego 1992 r. do 11 listopada 1994 r. pełnił obowiązki proboszcza administratora parafii w Gliwicach, gdzie w dniu 11 listopada 1994 r. po wygraniu wyborów został wprowadzony w urząd proboszcza.
 
W okresie od 1994 do końca roku 1999 był duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Katowickiej, a w okresie od 2002 r. do końca roku 2008 był diecezjalnym duszpasterzem ewangelizacyjno – misyjnym. Od 2003 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła EA w RP.
 
Od kwietnia 1998 był członkiem X Synodu Kościoła z listy duchownych. Od 2003 r. z nominacji Rady Synodalnej jako Prezes SKiK został członkiem XI Synodu Kościoła. Z listy księży został również wybrany członkiem XII Synodu Kościoła.
 
W dniu 14 kwietnia 2007 r. XII Synod Kościoła wybrał ks. Jerzego Samca Prezesem Synodu. Z tego stanowiska zrezygnował po wyborze na Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, co stało się 17 października 2009 r. podczas obrad szóstej sesji XII Synodu Kościoła.  
 
Konsekrowany został przez biskupa Janusza Jaguckiego i biskupa generalnego Milosa Klatika ze Słowacji oraz biskupa Hansa-Jurgena Abromeita z Ewangelickiego Kościoła Pomorza w Niemczech w Święto Epifanii, 6 stycznia 2010 roku w kościele Świętej Trójcy w Warszawie.

We wrześniu 2011 roku bp Jerzy Samiec został wybrany na pięcioletnią kadencję wiceprzewodniczącego Zarządu, a w sierpniu 2016 na Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej.

26 maja 2018 został za swoje działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Od 1 lutego 2019 r. powierzona zostaje mu opieka duszpasterska nad studentami luteranami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

30 maja 2019 został członkiem Rady Uczelni Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

12 października 2019 Synod Kościoła wybrał ponownie bp. Jerzego Samca na zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (kadencja 2020-2030).