english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Biskup Karol Kotula

Biskup Karol Kotula (1951-1959) urodził się dnia 26 lutego 1884 r. w Cierlicku na Śląsku Zaolziańskim w wielodzietnej rodzinie tamtejszego rolnika. Do gimnazjum uczęszczał w Cieszynie. Studia teologiczne odbywał w latach 1905-1909 w Wiedniu i w Halle. Ordynowany na księdza został dnia 22 maja 1910 r. Po ordynacji został wikariuszem w Drogomyślu, a po dwóch latach został katechetą w gimnazjum realnym w Orłowej.

W roku 1919 został powołany na radcę, a potem wizytatora polskiego szkolnictwa w Poznańskiem. Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Poznaniu (1919). Z jego inicjatywy powołano w Ostrzeszowie seminarium nauczycielskie. W 1927 r. przeniósł do Łodzi jako duszpasterz Organizacji Polaków Ewangelików, a od 1937 działał w tamtejszej polskiej parafii. W czasie II wojny światowej przebywał w Cierlicku, a w roku 1945 powrócił do Łodzi, a następnie organizował ewangelickie życie religijne na Górnym Śląsku.

Na urząd Biskupa Kościoła został wybrany przez Synod w Warszawie w dniu 18 listopada 1951 r. Dnia 26 kwietnia 1953 r. w warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym (kościół św. Trójcy został spalony w 1939 r. przez Niemców, a po wojnie był zabrany przez ówczesne władze państwowe PRL) ks. Karol Kotula został konsekrowany i wprowadzony w urząd zgodnie z ówczesnym prawem przez prezesa Synodu ks. biskupa adiunkta (pomocniczego) Zygmunta Michelisa w asyście wszystkich seniorów (zwierzchników diecezji). Za zasługi na polu kościelnym, pisarskim i narodowym ks. biskup Karol Kotula otrzymał doktorat honorowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W dniu 2 maja 1959 r. biskup Karol Kotula przeszedł w stan spoczynku, konsekrując swego następcę - ks. prof. dr. Andrzeja Wantułę - w dniu 1 listopada 1959 r. Bóg pozwolił mu jeszcze przez 9 lat służyć Kościołowi na różnych polach. Zmarł w Warszawie, potrącony przez samochód w dniu 8 grudnia 1968 r. i został pochowany na warszawskim cmentarzu ewangelickim.
 
Bibliografia:

  • Jan Szturc „Ewangelicy w Polsce”, Bielsko – Biała „Augustana” 1998
  • „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją” – Księga Pamiątkowa dedykowana ks. bp. Januszowi Narzyńskiemu. Bielsko-Biała, „Augustana” 1993