english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Biskup prof. Andrzej Wantuła

Biskup Andrzej Wantuła (1959-1975) urodził się w Ustroniu dnia 26 listopada 1905 r. jako syn Jana, znanego pisarza ludowego i bibliofila cieszyńskiego i jego małżonki Anny z domu Szczepańska. Po ukończeniu szkoły powszechnej (1912-1917) rozpoczął naukę w gimnazjum w Cieszynie, gdzie też w kościele Jezusowym był konfirmowany.

W 1925 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1929 roku i natychmiast wyjechał na studia do Francji jako stypendysta na Wolnym Fakultecie Teologii Ewangelickiej w Montpellier niedaleko Marsylii. Tam napisał pracę dyplomowa na temat „Nowe prawdy religijne w zwiastowaniu Jezusa”. W roku 1930 wyjechał na jeden semestr do Strasburga. W czerwcu 1931 r. w Warszawie zdał egzamin dyplomowy. Dnia 25 października 1931 r. w kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przez ks. biskupa Juliusza Burschego w asyście ks. proboszcza Pawła Nikodema i ks. proboszcza Jerzego Mrowca, przy obecności ks. seniora Karola Kulisza z Cieszyna. Tu po wikariacie został najpierw (1933) drugim proboszczem, a w roku 1934 pierwszym proboszczem.

W dniu 25 października 1936 r. zawarł związek małżeński z Julią z domu Blasbalg z Ustronia. W roku 1937 za rozprawę doktorską p.t.: „Porządek Kościelny Wacława Adama” otrzymał tytuł doktora teologii Uniwersytetu Warszawskiego. Okres II wojny światowej spędził w obozie koncentracyjnym (Mathausen Gusen w Austrii), potem był krótko w wojsku, a od 24 marca 1945 r. przebywał na emigracji w Londynie, gdzie założył po wojnie Polską Parafię Ewangelicko-Augsburską na Obczyźnie. Dnia 3 marca 1948 r. wrócił do kraju.

 

Po długim urlopie w dniu 21 sierpnia 1949 r. na nowo przejął obowiązki proboszcza wiślańskiego. Dnia 1 września 1953 r. objął dodatkowo obowiązki kierownika katedry teologii praktycznej Uniwersytetu Warszawskiego, a później Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W dniu swojej 25 rocznicy ordynacji pożegnał się z Wisłą, aby poświęcić się w Warszawie pracy dydaktycznej i ekumenicznej. W latach 1954-1956 był prorektorem ChAT.

W dniu 2 maja 1959 r. Synod Kościoła wybrał ks. prof. dr. Andrzeja Wantułę Biskupem Kościoła w Polsce. W dniu 1 listopada 1959 r. w kościele Świętej Trójcy w Warszawie odbyła się uroczysta konsekracja i wprowadzenie w urząd posługiwania biskupiego ks. Andrzeja Wantuły, której zgodnie z ówczesnym ZPW i Pragmatyką Służbową przewodniczył Prezes Synodu, ks. senior prof. dr Woldemar Gastpary, zwierzchnik Diecezji Warszawskiej, a współkonsekratorami: ks. biskup – senior Karol Kotula i ks. biskup prof. dr Jan Szeruda oraz wszyscy seniorowie diecezji.

W okresie blisko 16 lat pasterzowania w Kościele bp Andrzej Wantuła ordynował 45 księży, był jednym z tłumaczy z języków oryginalnych Pisma Świętego. Z inicjatywy bp. A .Wantuły Wantuły powstało przy ul. Miodowej 21 Centrum Luterańskie i budynki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W latach 1963-1970 był wiceprezydentem Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie, a w Polsce był wieloletnim wiceprezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. Napisał kilkanaście książek teologicznych i historycznych, setki monografii, artykułów i wykładów, postyllę „Okruchy ze Stołu Pańskiego”.
   
Pogarszający się stan zdrowia skłonił bp. A. Wantułę do rezygnacji na VI sesji Synodu Kościoła w dniu 23 lutego 1975 r. z dalszego pełnienia urzędu biskupa Kościoła. W dniu 6 kwietnia 1975 r. biskup dr Andrzej Wantuła przeszedł w stan spoczynku, konsekrując wraz z biskupami prof. dr. Janem Michalko z Bratysławy i Władysławem Kiedroniem z Czeskiego Cieszyna swego następcę, ks. biskupa Janusza Narzyńskiego.
 
Biskup profesor Andrzej Wantuła zakończył swoje pracowite życie w dniu 15 czerwca 1976 r. w swoim mieszkaniu w Warszawie i pochowany został na cmentarzu ewangelickim „Na Groniczku” w Wiśle w dniu 19 czerwca 1976 r.

Bibliografia:

  • Jan Szturc „Ewangelicy w Polsce”, Bielsko – Biała „Augustana” 1998
  • Jan Krop: „Ks. bp dr Andrzej Wantuła w 25 rocznicę śmierci”, PTE Oddział Wisła 2001
  • „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją” – Księga Pamiątkowa dedykowana ks. bp. Januszowi Narzyńskiemu. Bielsko-Biała, „Augustana” 1993