english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Biskup prof. Jan Szeruda

Biskup Jan Szeruda (1945-1951) urodził się 26 grudnia 1889 r. w Wędryni na Śląsku Zaolziańskim jako syn rzemieślnika. Ukończył gimnazjum polskie w Cieszynie, a następnie studia teologiczne w Wiedniu i w Halle. Po studiach był prefektem w gimnazjum polskim w Orłowej (Zaolzie).

Ordynowany został na księdza dnia 15 sierpnia 1917 r. w Nawsiu, gdzie został wikariuszem. Po odbyciu dodatkowych studiów teologicznych w Bazylei w Szwajcarii, gdzie uzyskał stopień licencjata teologii, rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na Uniwersytecie Warszawskim. W dniu 22 kwietnia 1922 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a od 5 grudnia 1929 r. profesorem zwyczajnym i kierownikiem katedry egzegezy Starego Testamentu i języka hebrajskiego. Wiele wysiłków poświęcił rodzącemu się ruchowi ekumenicznemu w Polsce i na świecie. Podczas okupacji pracował jako urzędnik, prowadząc jednocześnie wykłady z teologii na tajnym uniwersytecie, gdzie pełnił funkcję dziekana. W lutym 1945 r. wrócił do zburzonej Warszawy.

Dnia 21 czerwca 1945 r. synod księży w Łodzi powołał go na zastępcę biskupa do czasu zwołania zwyczajnego synodu Kościoła. Podjął się odbudowy rozbitego przez wojnę Kościoła. Wznowił wykłady na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymał doktoraty honorowe uniwersytetów w Bazylei (1929) i im. Jana Husa w Pradze (1948). Uczestniczył aktywnie w pracach Komisji Przekładu Pisma Świętego oraz jako profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, która powstała w r. 1954 w miejsce Wydziału Teologii Ewangelickiej UW. Niestety, urząd biskupa mógł sprawować tylko do jesieni 1951 r., gdyż władze totalitarne cofnęły zgodę na dalsze piastowanie przez niego urzędu biskupiego i nie wyraziły zgody na kandydowanie przez niego w wyborach na urząd biskupa.

Biskup profesor Jan Szeruda zmarł dnia 21 marca 1962 r. w Warszawie i został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Warszawie.
 

Bibliografia:

  • Jan Szturc „Ewangelicy w Polsce”, Bielsko – Biała „Augustana” 1998
  • „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją” – Księga Pamiątkowa dedykowana ks. bp. Januszowi Narzyńskiemu. Bielsko-Biała, „Augustana” 1993)