english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Bp Janusz Jagucki

Ks. bp Janusz Jagucki urodził się 14 lutego 1947 r. w Sorkwitach jako syn ks. Alfreda Jaguckiego i Agnieszki zd. Rynkiewicz.
 
W latach 1965-1970 odbywał studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie w październiku 1970 r. uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy pt. "Kościół wobec ludzi samotnych".
 
W dn. 22 listopada 1970 r. ordynowany został w Goleszowie przez ks. bp. Andrzeja Wantułę. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii w Giżycku, w latach 1973-76 był jej administratorem. Ponadto administrował parafiami w Ełku, Suwałkach (1975-85) i Rynie (1976-86). Od dnia 9 maja 1976 roku piastował urząd proboszcza parafii w Giżycku.

Był także członkiem Synodu Kościoła, wizytatorem lekcji religii oraz koordynator współpracy z zakonem Joannitów w Diecezji Mazurskiej.
 
Ks. bp Janusz Jagucki jest żonaty z Danutą zd. Ferek. Z tego związku urodziła się córka - Katarzyna (1972 r.)

Na urząd Biskupa Kościoła został konsekrowany w Święto Epifanii (Objawienia Pańskiego) - 6 stycznia 2001 r. w kościele św. Trójcy w Warszawie. Urząd swój pełnił do 6 stycznia 2010 roku, wprowadzając wówczas nań swojego następcę, bpa Jerzego Samca..