english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. bp dr Marian Niemiec

Parafia nie musi się zajmować wszystkim

Bp Marian Niemiec urodził się 17 lutego 1961 r. roku w Kobielicach koło Pszczyny.

 

W latach 1979 – 1984 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Tytuł magistra teologii ewangelickiej otrzymał w 1984 r. na podstawie pracy magisterskiej "Analiza kazań ks. seniora Edwarda Wendego". Praktykę kandydacką do służby duchowego odbył w Parafiach Ewangelicko-Augsburskich w Kaliszu i Starym Bielsku. Został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Mikołowie dnia 24 listopada 1985 r. przez ówczesnego zwierzchnika Kościoła bpa Janusza Narzyńskiego. Studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbył w latach 1998-2001. W 2007r. otrzymał tytuł doktora teologii ekumenicznej na podstawie rozprawy doktorskiej Problem nauki o usprawiedliwieniu w dokumentach dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego na forum światowym.

 

 

Po ordynacji pełnił funkcję wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku, a następnie w Opolu. W 1990 roku objął obowiązki proboszcza administratora tej ostatniej, a z dniem 23 marca 1993 r. został wybrany jej proboszczem. 29 czerwca został wybrany na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. Objęcie tej funkcji miało miejsce 7 września 2014 r.

 

Synod Diecezjalny wybrał go 10 maja 2014 r. w Katowicach na urząd Biskupa Diecezji Katowickiej. Konsekrowany i wprowadzony w urząd 14 września 2014 r.

 

Jest żonaty, ma córkę i syna.