english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. bp Jan Cieślar

Biskup Diecezji Warszawskiej
 
Ks. bp Jan Cieślar urodził się 10 września 1967 r. w Cieszynie. Studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologiczne ukończył w roku 1993 obroną pracy magisterskiej na temat: „Ks. Teodor Karol Haase, jego życie i działalność”.
 
Po studiach odbył praktykę w parafii w Ustroniu. Ordynowany został w Zabrzu 21 lipca 1993 roku przez bp. Jana Szarka. Po ordynacji skierowany do parafii w Ustroniu, gdzie pod kierunkiem ks. dr. Henryka Czembora odbył wikariat. W 1994 roku przeniesiony został do parafii św. Mateusza w Łodzi, gdzie był wikariuszem u boku ks. Mariusza Wernera.
 
W 1996 roku został proboszczem administratorem parafii w Pabianicach, tam też wybrany został proboszczem w 1998 r. Od 2008 roku pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora lekcji religii. W tym także roku został wybrany radcą duchownym Diecezji Warszawskiej.
 
Konsekrowany został w kościele św. Mateusza w Łodzi 4 września 2010 r. przez ks. bp. Jerzego Samca, któremu asystowali ks. bp Rudolf Bażanowski i ks. bp Ryszard Bogusz.   
    
Ks. bp Jan Cieślar jest też starszym wykładowcą w katedrze teologii historycznej ChAT.