english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. bp ppłk Mirosław Wola

Ks. bp ppłk Mirosław Wola urodził się 26 lutego 1967 r. w Sosnowcu, w rodzinie związanej z parafią luterańską w Mysłowicach. Ukończył 5-letnie technikum Maszyn Górniczych. Po maturze podjął pracę w kopalni węgla kamiennego w Mysłowicach. Po 4 latach zrezygnował z pracy i rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ukończył je i obronił pracę magisterską na temat „Bóg jest symbolem Boga – resymbolizacja języka religii w myśli P. Tillicha”. Po ukończeniu studiów został skierowany na praktykę w parafii w Wiśle Czarnym, później w Goleszowie, a od 1998 roku w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Ordynowany 14.11.1999 r. w Cieszynie. Po ordynacji kontynuował służbę jako wikariusz w parafii gorzowskiej, od 2003 roku był tam proboszczem administratorem. Od 1998 roku pełnił również funkcję kapelana szpitalnego. Od 1999 roku był kapelanem wojskowym Śląskiego Okręgu Wojskowego, na terenie 11. Lubuskiej Dywizji Pancernej. Jest członkiem Forderkreis Oekumenisches Europa Centrum e.V we Frankfurcie nad Odrą.
 
Kandydatem na stanowisko Ewangelickiego Biskupa Wojskowego - Naczelnego Kapelana Wojskowego Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. ppłk Mirosław Wola został wybrany dnia 18 marca 2010 roku podczas wspólnego posiedzenie Konsystorza i Rady Synodalnej - Kolegium Wyborczego. Nominację na Naczelnego Kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego odebrał ks. ppłk Mirosław Wola 7.04.2010 w siedzibie Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej z rąk gen. bryg. Janusza Bojarskiego. Swoje obowiązki objął z dniem 12 kwietnia 2010 r.
 
Uroczystość konsekracji i wprowadzenia w urządowanie odbyła się 19 czerwca 2010 r. w kościele Św. Trójcy w Warszawie. Konsekracji dokonał Biskup Kościoła ks. bp Jerzy Samiec w asyście ks. bp. Ryszarda Bogusza i ks. bp. Rudolfa Bażanowskiego.   
 
Ks. M. Wola jest żonaty, ma trójkę dzieci.