english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. bp prof. Marcin Hintz

Ks. bp dr hab. Marcin Hintz urodził się 21 maja 1968 r. w Warszawie. Kształcił się w zakresie teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1987–1992) oraz filozofii w Uniwersytecie Warszawskim (1988–1993). Od 1991 r. pracuje Katedrze Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 2001 obronił doktorat w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na podstawie rozprawy "Wolność sumienia w Polsce po roku 1989 z perspektywy ewangelickiej. Analiza teologiczna". W 2008 uzyskał habilitację na podstawie pracy "Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne". W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Teologii Systematycznej. Jest autorem wielu artykułów naukowych z teologii, etyki ewangelickiej i ekumenizmu.
 
Ks. M. Hintz ordynowany został 13 sierpnia 1995 roku. W latach 1995–1998 pracował jako wikariusz w Żyrardowie, następnie był ewangelickim kapelanem wojskowym i dziekanem Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA (1998–2001). W 2000 został proboszczem parafii w Częstochowie, gdzie służył przez 10 lat. Dnia 14 listopada 2010 został wybrany na proboszcza parafii w Sopocie, a dwa tygodnie później wprowadzony w urząd.
 
Konsekrowany 19 lutego 2011 r. w kościele Zbawiciela w Sopocie. Konsekracji dokonali: zwierzchnik Kościoła w Polsce bp Jerzy Samiec z Warszawy wraz z bp. Tadeuszem Szurmanem z Katowic oraz bp. Karlo Kalialli, biskupem Turku (Åbo) w Finlandii.
   
Jest członkiem Synodu Kościoła, przewodniczącym Synodalnej Komisji ds. Teologii i Konfesji. Jest także przewodniczącym polskiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej i członkiem Rady Programowej Systemu Internetowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 
Ks. prof. Marcin Hintz jest żonaty z Iwoną z domu Raszka. Mają jedną córkę.