english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

bp Janusz Narzyński

Biskup-Senior Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Urodzony 14 marca 1929 r. w Warszawie. W latach 1949-53 studiował na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii ewangelickiej. Ordynowany 6 maja 1956 r. w kościele w Szestnie na Mazurach przez ks. bpa Karola Kotulę na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W latach 1956-58 był wikariuszem ks. Edwarda Bussego w Mrągowie, a w latach 1958-65 katechetą i prefektem w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

W latach 1959-60 odbywał studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Getyndze (Niemcy), jako stypendysta Światowej Federacji Luterańskiej. Od 1965 do 1975 był wikariuszem ówczesnego Biskupa Kościoła - ks. prof. dra Andrzeja Wantuły. Ks. Janusz Narzyński zawarł związek małżeński z Barbarą Enholc, magister teologii i dyrektor Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie. Od 1949 r. do 1993 r. pracownik naukowy Wydziału Teologii Ewangelickiej UW, a później Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Doktor honoris causa Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bratysławie (Słowacja).

23 lutego 1975 r. Synod wybiera nowego Biskupa Kościoła. W stan spoczynku przeszedł 1 maja 1991 r.

Ksiądz Biskup-Senior był w latach 1983-1986 Prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, a jest członkiem Sekcji Schweitzerowskiej przy Polskim Tow. Szpitalnictwa i wielu innych organizacji kościelnych i społecznych.