english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

bp Paweł Anweiler

Biskup Diecezji Cieszyńskiej (1991-2016)

 

Bp Paweł Anweiler urodził się w Kaliszu 16 czerwca 1950 r. Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukończył z tytułem magistra teologii ewangelickiej w roku 1974.

Po I egzaminie kościelnym "pro venia concionadi" został ordynowany na księdza ewangelickiego przez ks. biskupa prof. dr.Andrzeja Wantułę w dniu 24 lutego 1974 r. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Kaliszu, następnie w Kępnie, a w roku 1979 objął parafię w Częstochowie, gdzie w roku 1981 został wybrany jej proboszczem. 

Od roku 1985 był członkiem Synodu Kościoła. Po konsekracji ks. bp Jana Szarka zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej na urząd Biskupa Kościoła, proboszczem parafii w Bielsku (kościół Zbawiciela) został wybrany ks. Paweł Anweiler. W dniu 24 listopada 1991 r. synod diecezjalny Diecezji Cieszyńskiej wybrał ks. Pawła Anweilera biskupem diecezjalnym Diecezji Cieszyńskiej. Jego konsekracja na urząd biskupa odbyła się w kościele Zbawiciela w Bielsku - Białej w dniu 9 lutego 1992 r. Konsekratorem był zwierzchnik Kościola ks. biskup Jan Szarek, a współkonsekratorami byli: ks. bp generalny Pawel Uhorskai (Bratysława), ks. bp Dieter Knall (Wiedeń) i ks. bp Władysław Volny (Czeski Cieszyn). W roku 2002 synod diecezjalny wybrał ks. biskupa Pawła Anweilera na drugą kadencję (2002-2012), a w roku 2012 na kadencję trzecią, jako zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej.

W latach 1988 do 1991 był przewodniczącym Komisji Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej. Od roku 1988 do roku 1992 był w zarządzie Bratniej Pomocy im. Gustawa Adofa. Nieprzerwanie od roku 1992 był również przewodniczacym Rady Opiekuńczej Diakonatu “Eben-Ezer” w Dzięgielowie oraz członkiem Rady Nadzorczej Ośrodka Wydawniczego “Augustana” w Bielsku-Białej. Był członkiem Kolegium Redakcyjnego „Zwiastuna Ewangelickiego” w latach 2002-2010 oraz Rady Redakcyjnej „Przeglądu Ewangelickiego” w latach 2003-2010. Od roku 1998 był prezesem Rady Centrum Misji i Ewangelizacji. Od 2008  roku był przewodniczącym Rady Wydawnictwa "Augustana” oraz przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. 

Służbę jako biskup Diecezji Cieszyńskiej zakończył 6 stycznia 2016 r. wraz z wprowadzeniem ks. Adriana Korczago w urząd nowego zwierzchnika diecezji. 


Jest autorem wierszy i esejów, m.in. w roku 2005 wydał tomik pt. "Błogosław, duszo moja, Panu", w r. 2007 "Zbliżenia", w r. 2008 "Zamyślenia". Katolicka edycja św. Pawła wydała serię "Perełki" nr 171 z wierszami biskupa Pawła Anweilera.

 

Jest żonaty, ma 1 syna.