english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. bp Tadeusz Szurman

Biskup Diecezji Katowickiej (2002-2014)

 

Ks. bp Tadeusz Szurman urodził się w 9.07.1954 r. w Simoradzu koło Skoczowa. Ordynowany przez ks. bp. Janusza Narzyńskiego 19.11.1978 r. w Goleszowie, podjął prace jako wikariusz w Świętochłowicach. Z parafią tą był związany do 1990 r., pełniąc w niej z czasem urząd proboszcza.
 
Od 1982 do 1986 r. był duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Katowickiej, zaś w latach 1984-1990 Ogólnopolskim Duszpasterzem Młodzieży i przewodniczącym Komisji Młodzieżowej Polskiej Rady Ekumenicznej. W latach 1989-1990 jest administratorem w Zabrzu, następnie - od 1993 r. proboszczem w Katowicach.
 
Ks. bp T. Szurman był radcą diecezjalnym oraz członkiem Synodu Kościoła. Podczas obrad w kwietniu 1998 r. Synod powierzył mu godność Prezesa. Wybrany w październiku 2001 roku przez Synod Diecezjalny Biskupem Diecezji Katowickiej, w urząd został wprowadzony 6 stycznia 2002 roku.

 

Bp Tadeusz Szurman zmarł 30 stycznia 2014 r. Jego pogrzeb odbył się 3 lutego z kościoła ewangelickiego w Katowicach na miejscowy cmentarz.