Obywatelskość – wartość niezbywalna

Promocja książki prof. Ewy Chojeckiej: „Silesia incognita. Architektura kościołów ewangelickich Górnego Śląska 1945-2017”.

W przeddzień Święta Reformacji 30 października w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy odbyło się spotkanie: „Obywatelskość – wartość niezbywalna”, podczas którego miała miejsce prezentacja oraz promocja książki Profesor Ewy Chojeckiej: „Silesia incognita Architektura kościołów ewangelickich Górnego Śląska 1945-2017”. Przybyłych na spotkanie gości przywitali organizatorzy spotkania z ramienia Parafii w Cisownicy, ks. Marek Twardzik, a w imieniu Gminy Goleszów wicewójt dr hab. Rafał Glajcar.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że obywatelskość i architektura kościołów mają ze sobą mało wspólnego, ale jedna, jakże ważna myśl zaczerpnięta z książki, spina te dwie rzeczywistości: „Powstawały (kościoły) z inicjatywy i potrzeby lokalnych, małych wspólnot ewangelickich, z ich środków i budowane ich rękami. Ewidentnie ich powstaniu patronowała idea nowoczesnej obywatelskości jako wyraz dobra wspólnego”. Ta idea obywatelskiego budowania, nie tylko kościołów, ale także różnych przestrzeni życiowych dominowała zarówno w wypowiedziach prelegentów jak i zaproszonych gości. Ks. bp dr Adrian Korczago ukazał nakaz obywatelskiego działania z perspektywy teologiczno-biblijnej, przytaczając kilka przykładów, między innymi: Boży nakaz panowania nad stworzeniem i opiekowania się nim czy Jezusowe słowa przed nakarmieniem 5000 ludzi: „wy dajcie im jeść”. Prezes Synodu ks. dr Adam Malina przekazując pozdrowienia nawiązał do budowania żywej, ludzkiej społeczności obywatelskiej podczas prac budowlanych przy hołdunowskim kościele. Następnie prof. Ewa Chojecka wygłosiła wykład pt.: „Obywatelskość jaka odpowiedzialna wolność”, a prof. Tadeusz Sławek wykład pt.: „Miejsca obecności. O duchu obywatelskim”.

W części drugiej spotkania dr Renata Czyż, wykładowca Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, przeprowadziła rozmowę z autorką książki prof. Ewą Chojecką na temat powstania oraz głównych wątków zawartych w publikacji. Po części oficjalnej można było porozmawiać z autorką, otrzymać dedykację , a także wymienić myśli z szeregiem znamienitych gości, wśród których byli: prof. Ryszard  Koziołek – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. Marek  Bernacki z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, dr hab. Katarzyna Marcol z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, Jadwiga Herok-Turska z Instytutu Dokumentacji i Architektury Biblioteki Śląskiej w Katowicach,  Andrzej  Wiencek – manager, właściciel Wydawnictwa  Od.Nowa – wydawca książki „Silesia incognita”, Aleksandra Trybuś-Cieślar – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Karel Cieślar – architekt, Henryka Szarzec – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy, a także wielu księży oraz samorządowców powiatu cieszyńskiego.

Był to bardzo miły i budujący wieczór przeżyty w wigilię Święta Reformacji.

ks. Marek Twardzik