Ostatnia sesja

Synod Kościoła kończy pracę w XIV kadencji.

W dniach od 14 do 16 października 2022 roku w Wiśle-Malince obradował Synod Kościoła. Była to ostatnia sesja w XIV kadencji. Tym razem była to 13 sesja, gdyż kadencja została przedłużona o rok z powodu pandemii. Trzeba było zwołać także jeszcze dodatkową sesję, aby uporać się z ówczesnymi kłopotami. Po raz pierwszy w historii niektóre obrady w tej kadencji odbywały się w formie wideokonferencji.

Sesja rozpoczęła się nabożeństwem, które tak jak i wieczorne rozmyślania oraz modlitwy w piątek i sobotę, przygotowali członkowie konsystorza lub rady synodalnej. Na początku obrad ślubowanie złożył nowy członek synodu Adam Marek z diecezji katowickiej. Zajął on miejsce Emira Kasprzyckiego, który na poprzedniej sesji został wybrany wiceprezesem konsystorza i w skład synodu wchodzi z urzędu.

Sprawozdania

W piątkowe popołudnie i wieczór synodałowie wysłuchali trzech sprawozdań. Prezes synodu ks. Adam Malina podsumował tę wyjątkową kadencję Synodu Kościoła. Przypomniał, że trzeba było reagować na wydarzenia, które wszystkich zaskoczyły. Zaznaczył, że przez ostatnie 3 lata ciągle musieli jako synodałowie odpowiadać na pandemię i decydować, jak Ewangelia ma być wówczas zwiastowana, jak prowadzić misję i diakonię. Gdy wydawało się, że sytuacja się uspokaja – Rosja napadła na Ukrainę i jako ewangelicy musieliśmy reagować na kolejny kryzys, pojawiły się kolejne wyzwania. Prezes synodu omówił też prace wykonane w ostatnim półroczu przez radę synodalną. Wskazał też na ewentualne zadania dla nowego synodu.

Kolejne sprawozdanie złożył bp Kościoła Jerzy Samiec. Omówił wydarzenia ostatnich miesięcy. Przedstawił też sprawy personalne. Zaprezentował wydarzenia międzynarodowe, w których uczestniczyli przedstawiciele Kościoła. Wskazując na ważne sprawy bieżące wyraził obawy związane z inflacją, brakiem nośników energii i wpływem tych ograniczeń na funkcjonowanie parafii. Mówił też o skutkach wojny w Ukrainie i wielkim zaangażowaniu różnych struktur kościelnych w pomoc Ukraińcom. Wyraził też zatroskanie o miejsce i angażowanie się młodzieży w życie Kościoła. Jako najważniejsze wydarzenie w przyszłym roku wskazał Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. Większość spraw przedstawionych przez biskupa Kościoła na synodzie zostanie przedstawione w jego sprawozdaniu zamieszczonym w „Kalendarzu Ewangelickim 2023”.

Odnosząc się do hasła biblijnego przyszłego roku „Tyś Bóg, który mnie widzi” (1 Mż 16,13) bp Jerzy Samiec stwierdził: „Nie wiem, co będzie dalej, ale wiem, że jest Bóg, który widzi. Nie sposób mówić, co to dla nas oznacza, bo dla każdego z nas oznacza coś innego. On widzi, widzi cię w twojej indywidualnej sytuacji. Tak jak mówił to Jezus. On zna twoje imię i każdy włos na twojej głowie ma policzony. Nawet wtedy, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, On widzi i ma moc sprawczą, aby zło zamienić w dobro, aby dać nadzieję i nową przyszłość. Nie oznacza to, że nie będziemy cierpieć, ale możemy mieć pewność, że Zbawiciel będzie z nami”.

W trzecim sprawozdaniu prace konsystorza przedstawił jego wiceprezes Emir Kasprzycki. Wskazał, że pandemia i wojna prowadzą do kryzysu, ale jednocześnie tworzą też czas przełomu. Zapewnił, że po 9 miesiącach budżet Kościoła jest realizowany wg planu. Zaapelował, aby sprzedaż nieruchomości parafie wiązały zawsze z reinwestycją i z właściwym zaangażowaniem zarządzały własnymi finansami i majątkiem.

W sobotnie przedpołudnie członkowie Synodu Kościoła uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia tablicy w kościele w Bielsku-Białej poświęconej bp Janowi Szarkowi. W trakcie popołudniowych obrad relację z przygotowań do Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie w 2023 roku przedstawiła Anna Wrzesińska, kierująca krajowym komitetem przygotowawczym.

Budżet i inne wnioski

Głównym zadaniem jesiennej sesji Synodu Kościoła jest przyjęcie budżetu Kościoła na kolejny rok. Budżet na 2023 rok przedstawił wiceprezes konsystorza Emir Kasprzycki. Przewiduje on z jednej strony zwiększone przychody w niektórych kategoriach, ale także planowane są większe koszty, w tym dotacje dla parafii. Po dyskusji synodałowie przyjęli budżet na następny rok.

W kolejnym głosowaniu podjęto uchwałę, która doprecyzowała czas kadencji synodów diecezjalnych, które w obecnej kadencji, także z powodu pandemii, były przedłużone. Rozpatrywano też wniosek o wprowadzenie możliwości prowadzenia lekcji religii w formie zdalnej w rozległych parafiach diaspory. Po dyskusji skierowano go do dalszych prac. Chodzi o sprawdzenie możliwości prawnych i dokładne zbadanie, gdzie jest to potrzebne oraz według jakich kryteriów ma być podejmowana decyzja o takiej formie nauczania. Rozpoczęto też dyskusję o zmianach Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, które będą dopuszczały udział młodzieży w wybieranych gremiach: radzie parafialnej, synodach diecezjalnych i Synodzie Kościoła. Wniosek w tej sprawie będzie rozpatrywany na następnej sesji synodu.

Synod przyjął również uchwałę, zatwierdzającą propozycję dotacji dla parafii, które złożyły wnioski o wsparcie remontów czy inwestycji o charakterze proekologicznym. W ra­mach Funduszu Rozwojowego Kościoła przyznano dotacje dziewięciu parafiom (Radom, Mikołajki, Lublin, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, Szczytno, Grudziądz, Wisła Malinka, Mrągowo) w łącznej kwocie 450000 zł.

Obrady plenarne Synod Kościoła zakończył w sobotę wieczorem. W niedzielę synodałowie wzięli udział w nabożeństwie w Wiśle-Malince. Kazanie wygłosił prezes synodu ks. Adam Malina. Następne posiedzenie Synodu Kościoła, już XV kadencji, zaplanowane jest od 14 do 16 kwietnia 2023 roku w Warszawie.

źródło: Zwiastun Ewangelicki 21/2022