Pamiątka Reformacji – 31 października 2022 r.

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. (3) Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz. (4) Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, Choćby drżały góry z powodu gniewu jego. Sela. (5) Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, Przybytek święty Najwyższego. (6) Bóg jest w nim, nie zachwieje się: Bóg wspomoże go przed świtem. (7) Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, Odezwał się głosem swoim, i rozpłynęła się ziemia. (8) Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela. (9) Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, Który czyni dziwne rzeczy na ziemi! (10) Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, Łamie łuki i kruszy włócznie, Wozy ogniem pali. (11) Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, Wywyższony między narodami, Wywyższony na ziemi! (12) Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela. Ps 46, 2-12

Pytania dotyczące tego co stałe i niezmienne są zadawane przez różnych ludzi w rozmaitych epokach i kulturach. Te same pytania zadawali sobie ludzie żyjący 2000 lat temu, my także je sobie zadajemy. Psalmista odkrywa swoją odpowiedź w Bogu, mając świadomość, że on jest skałą, czymś pewnym i niezmiennym na czym można się oprzeć w swojej codzienności. Jest to wyraz wdzięczności psalmisty za to kim Bóg jest i za to w jaki sposób może odczuwać Jego szczególną obecność.

Pytania dotyczące tego co tak naprawdę w życiu jest najpewniejsze towarzyszyły także reformatorom, który zapoczątkowali cały proces odnowy Kościoła, jakim jest Reformacja. Marcin Luter stwierdził, że poszukiwanie odpowiedzi na te najważniejsze pytania będzie możliwe dopiero w momencie, kiedy znajdziemy miejsce, w którym uda nam się udzielić obiektywnych odpowiedzi. Luter stwierdził, że jedynie Biblia jest takim miejscem, gdzie człowiek może czytać o tym co pewne i nieprzemijalne stwierdzając, że to właśnie Pismo Święte jest źródłem poznania Boga.
Marcin Luter był zwolennikiem tego, aby ludzie mogli czytać Biblię w języku narodowym. W 1522 roku dokonał tłumaczenia Nowego Testamentu na język niemiecki. W tym roku obchodzimy 500 lat od tamtych wydarzeń.

Trzeba przyznać, że minęło wiele lat. Jednak warto zadać sobie pytanie czym jest dla nas Biblia dzisiaj? Czy jest ona dla nas źródłem pewnej wiedzy na temat Boga? Czy jest ona dla nas absolutnie wyjątkową księgą czy może raczej jedną z wielu książek, która leży na półce naszych szafek?

Ronald Reagan, prezydent USA, powiedział kiedyś: „Czy możemy sobie postanowić, że będziemy sięgać po najważniejsze ze wszystkich spisanych orędzi, po Słowo Boże, Biblię Świętą, że będziemy ją poznawać i starać się do niej stosować? Na jej kartach znajdujemy rozwiązanie wszystkich problemów jakie kiedykolwiek trapiły człowieka”.

Reformatorzy szukali prawdy, która została zawarta w Słowie Bożym, mając świadomość, że jedynie ona jest trwała, pewna oraz ponadczasowa. Na podstawie Biblii powstały rozmaite zasady teologiczne, które dzisiaj znamy i są one dla nas w pewnym stopniu oczywiste.

Zgodnie ze współczesnymi badaniami ledwie kilka procent naszego społeczeństwa codziennie czyta Biblię. Często jesteśmy tymi, którzy chętnie zajmują stanowiska dotyczące tego jak powinno się myśleć, co jest słuszne itd. Skąd to wiemy? Czy nasze własne myśli są wystarczające do wypowiadania prawd absolutnych i obiektywnych? A może lepiej byłoby najpierw otworzyć Boże Słowo i dopiero przez Jego pryzmat szukać odpowiedzi na różne życiowe zagadnienia?

Dziedzictwo i cały proces Reformacji niewątpliwie jest cały czas aktualne. Jednak ta prawdziwa reforma nie jest związana jedynie z jakimś procesem kulturowym, czy też teologicznym. Reformacji powinno być poddane nasze serce. Reformacji polegającej na tym, aby najpierw szukać królestwa Bożego i jego sprawiedliwości zgodnie ze słowami Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 6:33.

Moi drodzy, patrząc na słowa Psalmisty, w odniesieniu do tematu związanego z Reformacją, bądźmy tymi, którzy mają w życiu odwagę wskazywać na twardy grunt, na skałę na fundament. Niewątpliwie taka deklaracja dzisiaj wymaga odwagi, jednak jest ona niesamowicie uwalniająca, ponieważ wskazujemy, że nasze życie jest w Bożych rękach. Jezusa Chrystus na krzyżu Golgoty dokonał dzieła odkupienia, przebaczenia, pojednania. Tego czego potrzebuje każdy człowiek. To niezwykła łaska, że możemy do Niego przychodzić i nazywać Go naszym warownym grodem. Tym, który jest stały bez względu na jakiekolwiek okoliczności zewnętrzne.

Życzę nam właśnie takiej pewności, abyśmy odkrywając przez pryzmat Słowa Bożego to kim jesteśmy, mogli świadomie powiedzieć, że mamy pewność dotyczącą faktu, że warownym grodem jest nasz Bóg. Amen
ks. Mateusz Mendroch