Podpisano porozumienie polsko-szwedzkie

2 października 2022 r., w czasie niedzielnego nabożeństwa, w kościele św. Mateusza w Łodzi, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce a Diecezją Uppsala Kościoła Szwecji, na lata 2023-2026.

Sygnatariuszami porozumienia ze strony polskiej byli bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce) oraz Karol Werner – radca Konsystorza, a ze strony szwedzkiej bp Karin Johanesson oraz Roberth Krantz – wiceprezes zarządu Diecezji Uppsala.

Współpraca ma być realizowana przede wszystkim poprzez wymianę doświadczeń teologicznych i duszpasterskich, współpracę w ramach diakonii (działalności charytatywnej), wymianę grup młodzieży i studentów.

Polsko-szwedzka współpraca kościelna rozpoczęła się w 1992 roku i polega na międzynarodowych spotkaniach chórów, grup młodzieżowych i parafialnych. Ponadto podejmowany jest dialog teologiczny dotyczący tożsamości luterańskiej we współczesnym świecie, ordynacji kobiet i zagadnień etycznych. Na płaszczyźnie parafialnej we współpracę zaangażowanych jest po siedem Parafii z każdej strony.

źródło: bik.luteranie.pl