Pokaz specjalny aktu Konfederacji Generalnej Warszawskiej

Zaproszenie z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

28 stycznia 2023 r. przypada 450. rocznica uchwalenia aktu Konfederacji Generalnej Warszawskiej. Dokument ten został przyjęty zgodnym postanowieniem zjazdu powszechnego szlachty polskiej, która uzgodniła artykuły mające na celu zachowanie pokoju i porządku wewnętrznego w Rzeczypospolitej przed elekcją przyszłego króla.

Jednym z warunków pokoju miało być zagwarantowanie swobody wyznaniowej wszystkim wyznaniom chrześcijańskim istniejącym w Rzeczypospolitej Wielu Narodów. W ten sposób akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 r. stał się wielkim aktem tolerancji wyznaniowej – klejnotem swobodnego sumienia.

Doniosłość tego aktu została dostrzeżona przez społeczność międzynarodową, czego wyrazem jest wpisanie aktu Konfederacji Generalnej Warszawskiej na Listę Światową Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

Uwierzytelniony 209 pieczęciami woskowymi pergaminowy dokument Konfederacji Generalnej Warszawskiej jest przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy na pokaz specjalny aktu Konfederacji Generalnej Warszawskiej, który odbędzie się w sobotę 28 stycznia 2023 r. w Sali balowej Pałacu Raczyńskich (siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych) w Warszawie przy ul. Długiej 7

Program wydarzenia:

Sobota 28 stycznia

14.00 – wprowadzenie i krótkie omówienie znaczenia aktu Konfederacji Generalnej Warszawskiej – dr Hubert Wajs – dyrektor AGAD

14.30 – „Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej – pieczęcie i sygnatariusze ujawnieni dzięki pracom konserwatorskim” – Justyna Król-Próba – kierownik Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych

16.00 – „Nowoczesne metody i dawne receptury przy wykonaniu kopii dokumentu Aktu Konfederacji Warszawskiej (1573)” omówienie przebiegu wykonania kopii dokumentu Konfederacji wraz z częścią warsztatową – Iwona Kotala-Skiba – konserwator zabytków z papieru i skóry

Niedziela 29 stycznia

12.00-16.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie

Informacje dla szkół:

W dniach od 30 stycznia do 10 lutego br. istnieje możliwość przyjęcia grup szkolnych i zorganizowania lekcji archiwalnej poświęconej Konfederacji Generalnej Warszawskiej i pierwszemu bezkrólewiu.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się na adres mmorawska@agad.gov.pl