Pomoc dla osób z Ukrainy

Informacje Konferencji Biskupów

Podczas Konferencji Biskupów, która odbyła się 28 lutego 2022 r. w trybie online, biskupi przedstawili pierwsze dane dotyczące zaangażowania parafii ewangelicko-augsburskich w pomoc osobom uciekającym z Ukrainy.

W wielu parafiach zorganizowano nabożeństwa i modlitwy o pokój. Diakonia Kościoła uruchomiła zbiórkę funduszy na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Niektóre parafie zaczęły przygotowywać miejsca i prowadzić zbiórki artykułów pierwszej potrzeby. Został nawiązany kontakt z Niemieckim Kościołem Ewangelicko-Luterańskim w Ukrainie, a także uruchomione kontakty prywatne. Kilka rodzin znalazło już schronienie.

Biskupi wyrazili wdzięczność parafiom i wszystkim osobom, które włączyły się w pomoc, przyjęły uchodźców, organizują zbiórki czy przygotowują mieszkania. Podkreślili, że ważny jest dobrze działający system informacyjny, dlatego proszą, by parafie informowały o swoim zaangażowaniu, ofertach pomocy i przekazywały dane do rzecznika Kościoła.

Biskupi stwierdzili, że w obecnej sytuacji potrzebne jest udostępnienie wszystkich możliwych miejsc dla przybywających i zapewnienie im najpotrzebniejszych rzeczy. Oczywiście parafie mogą nawiązywać bezpośrednio kontakt z rodzinami, które szukają pomocy i organizować dla nich wsparcie. Natomiast ważne jest, by proboszczowie w uzgodnieniu z radami parafialnymi ustalali plan działania i chęć zaangażowania się. Należy liczyć się z tym, że potrzebna będzie długofalowa pomoc (co najmniej rok).

Biskupi zachęcają parafie, aby zgłaszały się do lokalnych punktów koordynujących pomoc lub poprzez istniejące strony rządowe. Proszą też, by informować osoby z Ukrainy na jakich zasadach mogą przebywać w Polsce, wesprzeć ich w uzyskaniu statusu uchodźcy, pomóc w poszukiwaniu pracy oraz umożliwić  im ubieganie się o konkretne wsparcie. Istotne jest, aby przybywający ubiegali się o ochronę międzynarodową (status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą), bo po jej uzyskaniu osoba otrzymuje takie uprawnienia jak możliwość pobytu, dostęp do rynku pracy, prawo do korzystania z pomocy społecznej, usług państwowej służby zdrowia, prawo do przekraczania granic na podstawie dokumentu podróży, itd. Ponadto, osoba ze statusem uchodźcy lub objęta ochroną uzupełniającą ma prawo do wsparcia procesu integracji społecznej, otrzymania świadczeń pieniężnych na utrzymanie i naukę polskiego, a także pobyt w mieszkaniu chronionym.

Dalsze informacje dotyczące pomocy osobom z Ukrainy:
mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej
formularz zgłoszenia oferowanej lub poszukiwanej pomocy wraz z listą organizacji prowadzących zbiórki
– informacja Urzędu ds. Cudzoziemców dla obywateli Ukrainy (też po ukraińsku): https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2,
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
informacja o ochronie międzynarodowej
zasady wjazdu do Polski obywateli Ukrainy