Ponowny pochówek zmarłych z Cierni

Liturgia ponownego pochówku pod Ełkiem.

W miniony piątek,  października w miejscowości Przekopka k. Ełku miał miejsce pochówek szczątek ludzkich – blisko 200 osób, ze zlikwidowanego cmentarza ewangelickiego w Cierniach. Cmentarz został zlikwidowany w związku z budową drogi ekspresowej nr 16.

Liturgię ponownego pochówku po ekshumacji poprowadził ks. Marcin Pysz, proboszcz piskiej parafii ewangelicko-augsburskiej.

W modlitwie udział wzięli: kierownik delegatury w Ełku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dyrektor olsztyńskiego oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, przedstawiciel Gminy Ełk, archeolodzy prowadzący prace badawcze oraz ekshumację cmentarza w Cierniach oraz przedstawiciele firmy realizującej prace budowlane na odcinku S16.

Ks. Marcin Pysz wyraził swój smutek, z powodu konieczności przeniesienia cmentarza oraz zakłócenia spoczynku ewangelikom z Cierni, ale również podziękowania za godne i profesjonalne przeprowadzenie prac i uszanowanie godności ewangelików, którzy żyli oraz spoczęli na terenie miejscowości Ciernie.

źródło: pisz.luteranie.pl