Potrzebujemy Boga

O duchowych rozterkach i pewności

W nowym „Zwiastunie Ewangelickim” nr 10/2023  Słowo Boże rozważają ks. Tomasz Wigłasz oraz ks. Dariusz Chwastek, który przypomina, że Bóg, chociaż niewidzialny, nieustannie chce działać wśród nas. Mając to na uwadze ks. Bogusław Cichy w artykule Gdy Bóg milczy, poświęconym temu, jak radzić sobie z duchowymi rozterkami, wskazuje: Oczywiście, Bóg jest zawsze obecny, stale przy nas. Odczuwanie nieobecności Boga (…) może być wezwaniem do odrzucenia narosłych wyobrażeń, roszczeń i żądań. (…) do nawrócenia i napełnienia Bożym Duchem.

Potrzebujemy Boga, jak rośliny słońca – pisze w rubryce Troska o Boży świat ks. Katarzyna Rudkowska, prezentując wiosenno-ogrodnicze nabożeństwa w Radomiu i Kielcach. Przyrodnicze nuty pobrzmiewają także w tekście Tajemnica życia autorstwa stałego felietonisty Henryka Dominika.

A w kolejnym odcinku nowego cyklu zatytułowanego Co jest po co ks. Bogdan Wawrzeczko  zastanawia się nad takim fragmentem nabożeństwa, jak Chwała, opisując jego ważne znaczenie w porządku nabożeństwa i naszej świadomości.

Zbliżenia przynoszą tekst Miriam Weiss pt. Mieszkanie jest prawemna temat bezdomności: prawa do godności ludzi, którzy pozostają w trudnej sytuacji materialno-rodzinnej i sposobów pomagania takim osobom.

Z kolei w rubryce Historia o ewenemencie na krajową skalę, czyli o działającym od 50. lat Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach, pisze jego kustosz Rejnold Kuchn. Natomiast o radości tworzenia, m.in. tekstów pieśni dla parafialnego chóru z Anną Mazur z parafii w Drogomyślu rozmawia ks. Tomasz Bujok.

Zapraszamy do lektury w tradycyjnej formie i na stronie www.zwiastun.pl oraz do prenumeraty. W parafiach można zaprenumerować czasopismo od dowolnego miesiąca. Z kolei po opłaceniu prenumeraty cyfrowej w wydawnictwie każdy numer można czytać w formacie pdf i w pełni korzystać ze strony www.zwiastun.pl. Szczegółowe warunki prenumeraty w zakładce www.zwiastun.pl/sklep oraz www.zwiastun.pl/prenumerata-papierowa/.

Zapraszamy również na profil na Facebooku: https://www.facebook.com/ZwiastunEwangelicki