Przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego ŚRK

Odbyły się pod koniec sierpnia w Hamburgu.

W dniach 26-30 sierpnia 2022 r. w Hamburgu odbyło się spotkanie konsultacyjne – teologiczna konferencja przygotowawcza do Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów.

Na zaproszenie bp Kristiny Kühnbaum-Schmidt, zwierzchniczki Kościoła Ewangelickiego Północnych Niemiec, do Hamburga przybyło przeszło 100 osób z Kościołów różnych tradycji konfesyjnych z całego świata. Obrady były nakierowane na teologiczne i duchowe przygotowanie się do obrad w Karlsruhe.

Temat spotkania został ujęty w formule: Zjednoczenie i uzdrowienie. Miłość Chrystusa porusza świat (Unification and Healing. Christ’s love moves the world).

Pięciodniowa konferencja była prowadzona w języku angielskim i podzielona na pięć sekcji: 1. Zjednoczenie i uzdrowienie, 2. Rasizm i uzdrowienie, 3. Język i uzdrowienie, 4. Różne światopoglądy i uzdrowienie, 5. Teologiczne podziały w chrześcijaństwie i uzdrowienie.

Podczas obrad bp prof. Marcin Hintz, delegat Kościoła na Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów, przeprowadził zajęcia warsztatowe poświęcone wirtualnej aktywności Kościoła w czasie pandemii. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość poznać wielokulturowość portowego miasta, ekumeniczną działalność Kościołów na terenie Hamburga, jak też zostali w ratuszu przyjęci przez Burmistrza Hamburga. Przez wszystkie dni ekumeniczna grupa tworzyła modlitewną wspólnotę w różnych kościołach największego miasta na północy Niemiec.

Po zakończeniu obrad w Hamburgu, większość uczestników konferencji pociągiem udała się wspólnie na obrady Światowej Rady Kościołów.

tekst i zdjęcie: bp Marcin Hintz