Przyjmować nie tylko swoich

Jak dziękować za Boże dary – piszą autorzy „żniwnego” Zwiastuna Ewangelickiego

W Zwiastunie Ewangelickim 19/2021 autorzy koncentrują swoją uwagę na tematach związanych z Dziękczynnym Świętem Żniw. Mamy nauczyć się dzielić, przyjmować, przyodziewać nie tylko swoich – pisze w swoim rozważaniu ks. Marek Michalik. O dzieleniu się z potrzebującymi i marginalizowanymi  pisze również Henryk Dominik w kontekście bieżących wydarzeń polityczno-społecznych. Bronisław Sztuchlik wspomina wspólnotowy wymiar domowego pieczenia chleba a Marta Haratyk przypomina, co zrobić, aby zebrać dobry życiowy plon: Trzeba skruszyć ugór, przygotować uszy i serce na zasiew Słowa Bożego.

O tym,  jak bardzo potrzebujemy Boga, chociaż upadając w grzech postawiliśmy na wiarę we własne siły, na upór w dążeniu do samozbawienia – pisze ks. Paweł Meler w rubryce Bóg i my.

Z kolei w rubryce Zbliżenia Joanna Śliwka opisuje prześladowania chrześcijan w Indiach oraz wskazuje, co można zrobić, by pomóc braciom i siostrom w Chrystusie cierpiącym za wiarę. Zachęca też do zorganizowania w parafiach Międzynarodowego Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół, w czym mogą pomoc współpracownicy  organizacji Open Doors Aniela Wawrzeczko i ks. Bogdan Wawrzeczko.

Refleksjami związanymi z Rokiem tożsamości luterańskiej dzielą się ks. Jan Kozieł i Karol Śliwka.

W Wydarzeniach relacje z jubileuszu w Hołdunowie, spotkań wokół Biblii w Żyrardowie oraz z wręczenia Nagrody Kościoła im. Anny Wazówny Fundacji Anna w Gostkowie, bezinteresownie odnawiającej dawny cmentarz ewangelicki. O inspiracjach, dokonaniach i nowych projektach w rozmowie z ks. Jerzym Below mówi prezeska nagrodzonej fundacji Angelika Babula.

Ponadto piszą stali felietoniści: bp Marian Niemiec o tym, czy kazanie może być „ładne” i  ks. Piotr Gaś o  najpiękniejszej i najważniejszej modlitwie.

Zachęcamy do lektury w tradycyjnej formie papierowej, cyfrowej i na www.zwiastun.pl. Korzystną formą jest prenumerata „Zwiastuna Ewangelickiego” na cały rok. W parafiach można zaprenumerować czasopismo od dowolnego miesiąca.
Zapraszamy również na profil na Facebooku: https://www.facebook.com/ZwiastunEwangelicki