„Słowo i Myśl” 2/2020

Ukazał się nowy numer „Słowa i Myśli”, pisma ukazującego się obecnie tylko w wersji internetowej.

Najnowszy numer poświęcony został różnym wymiarom wolności – wolności religijnej, wyznaniowej, indywidualnej, wspólnej. Jak zaznacza redaktor naczelna prof. UAM, dr hab. Małgorzata Grzywacz, podjętej tematyce przyświeca koncepcja „wolności chrześcijańskiej”, dobrze znanej z traktatu Lutra wydanego pod takim tytułem w 1520 r. Wolność chrześcijańska to zarazem   odpowiedzialność, ofiarność dla dobra innych, to kategoria nie mająca w sobie nic z samowoli. Jej znaczenie okazuje się warte przypomnienia także w czasach pandemii.

W najnowszym numerze poznamy dzieje Zgody Sandomierskiej (1570), która miała chronić wolność religijną protestantów w dawnej Rzeczypospolitej, była wyrazem dalekowzroczności ówczesnej  wspólnoty protestanckiej, próbą wzniesienia się ponad dogmaty poszczególnych konfesji. Zawarte przed 450 laty porozumienie związane było także ze służbą obywatelską, troską o losy państwa, o czym przypomniano w cieniu rocznicy tego wydarzenia.

Zaproszeni do współpracy autorzy przedstawiają losy osób, które w swoim życiu strzegły własnej indywidualnej suwerenności, były wierne własnym poglądom, służyły wspólnocie na wielu polach aktywności. Przypomniany został czeski prezydent Hável, wielki intelektualista, a zarazem obrońca demokracji w swoim kraju, zmarły w 2020 r. pisarz Jerzy Pilch czy pożegnani niedawno Pastorostwo Aniela i Jan Szarkowie. Mamy również okazję poznać  sylwetkę prof. Jerzego Suszki, chemika, rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wspomagał także odbudowę poznańskiej parafii ewangelickiej w okresie powojennym.

W numerze nie zabrakło stałych rubryk – „Luterańska Polska”, „Protestanckie światy”; tym razem przedstawione została parafia ewangelicko-augsburska z Grudziądza, w dalszej perspektywie –  dzieje chrześcijaństwa w Japonii, stopniowo oswajanego w kraju kwitnącej wiśni. Autorzy zapoznają nas z obecnością protestantyzmu w rodzimej przeszłości, przypomniane zostały m.in. sylwetki ewangelickich generałów Drugiej Rzeczypospolitej, którzy swoją ofiarną służbą zapisali się w historii.

Na kartach pisma obecna jest pamięć o zmarłych w 2020 r. członkach Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego – przedstawione zostały biogramy Władysława Sosny i mec. Bernarda Rozwałki, zasłużonych działaczy z oddziałów cieszyńskiego oraz poznańskiego. Tradycyjnie wśród tekstów znajdziemy słowo duszpasterskie,  tym razem to tekst kazania Biskupa Jerzego Samca, wygłoszonego podczas nabożeństwa z okazji 100-lecia parafii ewangelickiej w Poznaniu.

Periodyk jest bogato ilustrowany – to fotografie osób, kościołów, wydarzeń religijnych. Okładkę zdobi postylla ks. Samuela Dambrowskiego przypominająca, że „Dambrówkę”, która w ciągu stuleci była wsparciem dla ewangelików z ziem polskich.

Najnowszy numer „Słowa i Myśli” podejmuje temat wolności w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Te zdawałoby się odległe myślenie o wolności wydaje się szczególnie aktualne w ostatnich miesiącach, naznaczonych strachem, troską o najbliższych, ale również o bezimienne ofiary, czasach wymagających niejednokrotnie poświęcenia i odwagi. Początek nowego roku jest dobrym momentem, aby zastanowić się nad granicami wolności, także w jej konfesyjnym, chrześcijańskim ujęciu.

Autorzy numeru: prof. UAM, dr hab. Małgorzata Grzywacz, ks. dr Karol Niedoba, dr Agnieszka Kulig, dr Łukasz Barański, Maria Drapella, dr Aneta M. Sokół, bp Jerzy Samiec, Władysława Magiera, Aleksandra Jaworowicz-Zimny, Agnieszka Machnicka-Śnieżek,, Romuald Długosz, dr Michał Jadwiszczok.

Aneta M. Sokół

 

Numer dostępny jest pod adresem: https://slowoimysl-blog.pl/wymiary-wolnosci-nowy-sim/