Spotkanie Kościołów Europy Środkowo-Wschodniej ŚFL

Spotkanie w Köszeg, na Węgrzech.

„Jak Kościoły w Europie Środkowo-Wschodniej radzą sobie ze spadkiem powołań na urząd duchownego?” – to temat przewodni spotkania w Köszeg, na Węgrzech, które odbyło się w dniach od 29 do 30 listopada 2022 r., a w którym wzięli udział przedstawiciele Kościołów, zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej w Czechach, w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech. Gościem spotkania był ks. Carsten Rentzing, który z ramienia Niemieckiego Komitetu Krajowego ŚFL jest odpowiedzialny za kontakty z Europą Środkowo-Wschodnią. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentowali zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec oraz Anna Wrzesińska, koordynatorka ds. międzynarodowych. Ze względu na stan zdrowia w spotkaniu nie wziął udział Biskup Śląskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Czechach ks. Tomaš Tyrlik.

Miejscem spotkania była węgierska parafia luterańska w Köszeg obok której funkcjonuje szkoła i pensjonat, w którym młodzi ludzie mają możliwość praktyk do zawodu w obszarze hotelarstwa lub gastronomii.

W pierwszej części spotkania, uczestnicy wymienili się informacjami na temat obecnej sytuacji w Kościołach w regionie, szczególnie w kontekście realizowanych działań pomocowych, w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. Biskup Ivan El’ko ze Słowacji m.in. wspomniał o transportach pomocowych na Ukrainę w tym pakietach żywnościowych do 20 kg., które pozwalają rodzinie przeżyć przez jeden miesiąc. Kościół Braci Czeskich w Czechach, który był reprezentowany przez Zwierzchnika Kościoła ks. Pavla Pokornego i  osobę odpowiedzialną za kontakty międzynarodowe: ks. Pawła Hanycha, podkreślił siłę wolontariatu w działaniach pomocowych w tworzeniu centrów integracyjnych oraz pokazał ostatnią inicjatywę – otwarcie w Pradze biblioteki dla gości z Ukrainy. Kościół na Węgrzech, reprezentowany przez bp Tamasa Fabinego  oraz współpracowników z działu międzynarodowego Kościoła, zwrócił uwagę na trudną sytuację mniejszości węgierskiej w Ukrainie oraz programy pomocowe Kościoła adresowanye do rodzin romskich. Bp Jerzy Samiec przekazał relację z Polski i wagę działań realizowanych przez Diakonię, CME, Kościół i indywidualne parafie realizujące własne projekty pomocowe, a także Fundację LWF w Polsce.

Druga część poświęcona była tematowi przewodniemu związanymi z sytuacją powołań w każdym z reprezentowanych krajów. W Kościele luterańskim na Węgrzech duża grupa księży w najbliższych latach przechodzić będzie na emeryturę, studentów teologii jest zdecydowanie za mało, by zapełnić braki kadrowe. Obecnie Kościół skoncentrowany jest na długoterminowej strategii związanej ze wzmocnieniem pracy młodzieżowej, wdrożeniem oferty studiów na fakultecie teologicznym dla osób dorosłych, szkoleniem osób świeckich do prowadzenia nabożeństw lektorskich. Kościół Braci Czeskich obecnie redukuje ilość parafii. Zauważa się trendy podobne, jak w innych krajach, brak popularności Kościoła w społeczeństwie, służba duchownego postrzegana jest jako obciążająca – brak wolnych weekendów i nienormowany czas pracy. Biskup El’ko z Kościoła na Słowacji zwrócił uwagę na postawę studentów teologii, którzy zazwyczaj podejmują dodatkowe zatrudnienie podczas studiów, co odbija się na ich przygotowaniu, odkładaniu decyzji o ordynacji, często brak związku z życiem Kościoła. Bp Samiec przedstawił sytuację demograficzną w polskim Kościele i  formy pracy realizowanej z młodzieżą i studentami.

W drugim dniu spotkania, do grona gości dołączył Gergerly Pröhle, który w Kościele Luterańskim na Węgrzech pełni funkcję kuratora (najwyższe stanowisko zajmowane przez osobę świecką w Kościele). Pan Pröhle nakreślił sytuację społeczno-polityczną na Węgrzech. Następnie Anna Wrzesińska przedstawiła stan przygotowań do Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. Spotkanie zakończono wymianą zdań na temat możliwości zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń.

zdjęcie: Mária Adámi