Spotkanie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej

26 kiwetnia 2022 r. w Centrum Luterańskim odbyło się spotkanie Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej (PSP) nadbrygadierem Andrzejem Bartkowiakiem.

W spotkaniu uczestniczył również ks.mł.bryg. Adam Glajcar – Ewangelicki Ogólnopolski Duszpasterz Straży Pożarnej.

Spotkanie było okazja do zapoznania Komendanta Głównego z historią i mapą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz jego funkcjonowaniem. Bp Jerzy Samiec poinformował o działaniach Kościoła, Ewangelickiego Duszpasterstwa Straży Pożarnej na rzecz Ukrainy i dla mieszkańców Ukrainy uciekających przed wojną.

W czasie spotkania omówiono wiele tematów dot. funkcjonowania Ewangelickiego Duszpasterstwa Straży Pożarnej w strukturach PSP. Komendant Główny PSP pozytywnie ocenił pracę Ewangelickiego Duszpasterstwa Straży Pożarnej i jego zaangażowanie w strażacką służbę.