Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

8 czerwca luteranie w Polsce obchodzą Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Odbywa się Walny Zjazd BPGA i nabożeństwo na Równicy.

W luterańskim kalendarzu liturgicznym rozpoczęło się wprawdzie półrocze Kościoła, zwane okresem bezświątecznym, lecz luteranie obchodzą kolejne święto – Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa (Wazy). Jest to jednak święto Kościoła, a nie związane z Chrystusem czy wydarzeniami biblijnymi.

Geneza tego święta sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król, Gustaw Adolf pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim, wywalczając im wolność religijną, choć sam zginął 16 września 1632 r. w bitwie pod Lützen koło Lipska.

W dwusetną rocznicę tej bitwy postanowiono na miejscu walki ufundować królowi pomnik. Nazbierano tyle pieniędzy, że jeszcze pewna część pozostała po zapłaceniu wszystkich rachunków związanych z postawieniem pomnika. Wtedy to lipski duchowny, ks. prof. Grossman podjął testament króla Gustawa Adolfa, aby wspomóc tymi pieniędzmi ewangelicką diasporę. W ten sposób powstała Fundacja pod nazwą Związek Gustawa Adolfa, który obecnie w Lipsku funkcjonuje pod nazwą Dzieła Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Werk), a w Polsce – Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa.

Po wojnie trzydziestoletniej nastąpił okres prześladowań ewangelików w majestacie prawa w ziemiach, które przypadły Habsburgom (np. Czechy, Morawy, Śląsk). Na Śląsku Cieszyńskim po 1654 r. odebrano ewangelikom wszystkie kościoły. Zmuszeni oni byli spotykać się w tzw. leśnych kościołach – na leśnych polanach, ukrytych wysoko w górach. Pomimo prześladowań ewangelicyzm w Europie Środkowej przetrwał, także dzięki odwadze takich ludzi, jak Ślązacy uczęszczający do leśnych kościołów.

Dlatego też, dla upamiętnienia tych trudnych chwil, w Święto Bratniej Pomocy odbywa się uroczyste nabożeństwo w leśnym kościele przy Kamieniu na stokach Równicy w Ustroniu, które rozpoczyna serię nabożeństw w leśnych kościołach.

BPGA działa według regulaminu, który jest włączony do Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Kieruje nią Zarząd, wybierany przez Zebranie Delegatów wybieranych przez wszystkie parafie Kościoła. Co roku, w okresie od Wielkanocy do Zielonych Świąt, z inicjatywy BPGA we wszystkich parafiach zbierane są ofiary na jej rzecz. Na wniosek Zarządu zebrane środki są rozdzielane pomiędzy parafie, które złożyły wcześniej wnioski o subwencje na cele budowlane i remontowe. Rozdział ten jest zatwierdzany przez Zebranie Delegatów.

Co roku w Święto Bratniej Pomocy odbywa się uroczysty zjazd, podczas którego odprawiane jest nabożeństwo i podejmowane są decyzje dotyczące rozdysponowania środków dla parafii w diasporze. W tym roku planowany jest zjazd w Słupsku. Więcej informacji na stronie BPGA.