Tegoroczna zbiórka BPGA

Zakończył się 158 Walny Zjazd Bratniej Pomocy w Mikołajkach.

W tym roku zebrano rekordową sumę 319 273,20 złotych. W poprzedniach latach (na dzień obrad Walnych Zjazdów) było to:

Rok 2019 – 261312,00

Rok 2020 –  270623,00

Przyznano dotacje:

  • w diecezji cieszyńskiej Diakonatowi Żeńskiem Eben-Ezer Dzięgielów oraz parafiom w Cisownicy i Bielsku-Białej,
  • w diecezji katowickiej parafiom w Częstochowie, Kluczborku, Katowicach Szopienicach, Studzionce, Wirku, Wołczynie i Zabrzu,
  • w diecezji mazurskiej parafiom w Białymstoku, Działdowie, Nidzicy, Mrągowie, Suwałkach, Szczytnie,
  • w diecezji pomorsko-wielkopolskiej parafiom w Turku, Słupsku,
  • w diecezji warszawskiej parafiom w Ozorkowie i Kielcach,
  • w diecezji wrocławskiej parafiom w Zielonej Górze i Wałbrzychu.

Walny Zjazd BPGA postanowił wesprzeć także ze środków rezerwowych (są to środki, które wpływają do parafii, diecezji oraz konsystorza po terminie Walnego Zjazdu) kwotą 20000,00 pln oraz z ogłoszonej od 20.06.2021 zbiórki jeden z wybranych projektów
z katalogu GAW:
1) Barquisimeto i Valencia w Wenezueli pt. Pomoc szkoleniowa i wsparcie dla diakonii społecznej (planowane dofinansowanie GAW 12.000 EUR) – Wenezuela przeżywa dramatyczny kryzys polityczny i gospodarczy. Pandemia COVID-19 w 2020 r. jeszcze bardziej pogorszyła sytuację. Parafiom luterańskim coraz trudniej jest utrzymać przedszkole „Casa de la Amistad” i dom dziecka dla dzieci ulicy „Casa Hogar” w Walencji oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży w Barquisimeto. Kościół luterański potrzebuje wsparcia dla utrzymania pracy diakonijnej, kosztów transportu, kształcenia
i pomocy ubogim rodzinom.

Zarząd BPGA dziękuje wszystkim za obfitą ofiarność, która przełoży się również w tym roku na realną pomoc dla wielu parafii naszego Kościoła.