Trwają obrady Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów

ŚRK obraduje w Karlsruhe.

Po weekendowej przerwie w obradach plenarnych, przeznaczonej na spotkania z lokalnymi parafiami i wspólnotami religijnymi, delegaci i obserwatorzy powrócili do wykonywania statutowych zadań Zgromadzenia.

Podczas porannego nabożeństwa w namiocie modlitw uczestnicy Zgromadzenia byli prowadzeni przez grupę chrześcijan wywodzących się z rdzennych ludów z wszystkich kontynentów. Nabożeństwo miało bardzo emocjonalny charakter i kierowało myśli uczestników na troskę o stworzenie. 

Podczas sesji tematycznej pozdrowienia od przedstawicieli tradycji zielonoświątkowych przekazał ks. William Wilson przewodniczący Światowej Konferencji Zielonoświątkowej.  Ks. Wilson wskazał na relacyjny charakter jedności, który wynika z pierwotnego wymiaru  jedności człowieka z Jezusem. W postpandemicznym świecie chaosu tak ważne jest zwiastowanie całemu światu Jezusa Chrystusa. Słowa pozdrowień w imieniu Światowego Aliansu Ewangelicznego, którego członkiem jest Alians Ewangeliczny w RP wygłosił bp Thomas Schirmacher. W imieniu ŚRK ks. prof. Ioan Sauca podkreślił zbliżenie z zielonoświątkowcami, jakie nastąpiło w ostatnich latach oraz znaczenie Globalnego Forum Chrześcijańskiego dla rozwoju tych relacji.

Wprowadzenie w refleksję teologiczną na temat: Afirmacja całości życia, miało formę biblijnego performance, które miało uprzytomnić uczestnikom duchowa ślepotę świata wobec Bożego stworzenia. Był to zupełnie inny model sesji tematycznej: bez wykładów, lecz z muzyką, tańcem i wypowiedziami -świadectwami panelistów z regionów świata , gdzie wielu chrześcijan z ludów rdzennych pielęgnuje tradycje życia w pełnej zgodności z przyrodą. Uczestnicy dyskusji wielokrotnie podkreślali różnice między europejską epistemologią kogniwistyczną a afrykańską i pacyficzną epistemologią przeżycia. Przywołano również raport końcowy ze zgromadzenia przygotowawczego młodzieży pokazujący jej zaangażowanie a zarazem brak wiary w możliwość zmiany świata.

Podczas dyskusji w kilkudziesięciu grupach domowych odnoszono się do świadectw z sesji tematycznej oraz do biblijnego tekstu uzdrowienia ślepego zapisanego w J 9,1-12.

Podczas sesji plenarnej delegaci otrzymali wyniki konsultacji prowadzonych przez Komitet Nominacyjny, mających na celu wyłonienie, w drodze konsensusu, 150 członków Komitetu Centralnego ŚRK, który będzie najwyższą władzą Rady do następnego Zgromadzenia Ogólnego w roku 2030. Wyłoniono również 6 prezydentów regionów ŚRK (Afryka, Azja, Karaiby i Ameryka Łacińska, Europa, Ameryka Północna, Pacyfik) oraz 2 prezydentów rodziny konfesyjnej prawosławnej i orientalnej. Prezydentką regionu Europy wybrano ks. prof. dr Susan Durber ze Zjednoczonego Kościoła Reformowanego Wielkiej Brytanii.

Po przeprowadzeniu procedury wyborczej uczestnicy wzięli udział w dyskusjach w grupach zwanych „konwersacjami ekumenicznymi” oraz podczas w warsztatach tematycznych.

Na zakończenie dnia odbyło się wieczorne nabożeństwo w namiocie.

tekst: bp prof. Marcin Hintz