W stronę życia

O potędze Słowa Bożego, tożsamości i trosce w wielkanocnym „Zwiastunie Ewangelickim”.

Świąteczny numer przynosi refleksje nad zwycięstwem życia nad śmiercią. Do jedności ze Zbawicielem w „Zwiastunie Ewangelickim” nr 7/2021 zachęca dk. Halina Radacz w wielkopiątkowym rozważaniu, a ks. Michał Makula wielkanocnie przypomina: Jezus zaprasza nas do życia, już teraz chce wyciągnąć nas z kręgu śmierci. 

O mocy i skuteczności Słowa Bożego pisze dk. Izabela Sikora: Biblia to nie podręcznik, to raczej księga dialogu Boga z człowiekiem (…) to żywe Słowo – zmieniające i nadające sens. 

Przywołując m.in. Biblię, Andrzej Weigle zastanawia się: Co przypomina nam o tym, kim jako luteranie jesteśmy, natomiast ks. Marek Bożek analizuje trzecią tezę o tożsamości luterańskiej sformułowaną w ramach dokumentu Światowej Federacji Luterańskiej.

Jak dotrzeć do dzieci i młodzieży ze Słowem Bożym, wykorzystując przy tym wychowanie metodą skautową, co ma już miejsce w ewangelickich parafiach w Skoczowie i Dzięgielowie, opowiada ks. Wiesław Łyżbicki w rubryce Zbliżenia.

O odpowiedzialności związanej z pandemią, a szczególnie z kwarantanną, pisze ks. Zbigniew Obracaj w cyklu Wspólnota w czasach pandemii, a z kolei w rubryce W drodze do ewangelickiego Kościoła następne osoby dzielą się swymi doświadczeniami w tym zakresie. 

Po co nam „Zielony Kogut”, czyli systemowe rozwiązania nastawione na ochronę Bożego stworzenia, stosowane już przez luteran w Niemczech – wyjaśnia Lenka Cybulanka w rubryce Troska o stworzenie.

Ponadto stali felietoniści: Henryk Dominik, ks. Piotr Gaś, bp Marian Niemiec.

Zachęcamy do lektury w tradycyjnej formie papierowej, cyfrowej i na www.zwiastun.pl. 

Zapraszamy do opłacenia prenumeraty „Zwiastuna Ewangelickiego” na 2021 rok. W parafiach można zaprenumerować czasopismo od dowolnego miesiąca. 

Zapraszamy również na profil na Facebooku: https://www.facebook.com/ZwiastunEwangelicki