Warsztaty bezpieczeństwa Haga 2022

Bezpieczeństwo miejsc kultu religijnego i zabezpieczenie wiernych w sytuacji kryzysowej.

26 października w Hadze odbyła się konferencja i warsztaty bezpieczeństwa zgromadzeń publicznych i miejsc kultu religijnego ProSPeReS (Protection System for large gathering of people in Religious Sites). Konsorcjum zrzesza uczonych, policjantów i duchownych pochodzących m.in. z Polski, Grecji, Finlandii, Cypru, Holandii i Belgii, Wielkiej Brytanii. W wydarzeniu brali udział katolicy, prawosławni, luteranie, żydzi i muzułmanie.

Pierwsza część konferencji poświęcona była omówieniu dotychczasowych dokonań projektowych ProSPeReS w dziedzinie polepszenia bezpieczeństwa miejsc kultu religijnego i zabezpieczenia wiernych przed zagrożeniem terrorystycznym. Nakreślone zostały cele, które konsorcjum będzie realizowało w najbliższej przyszłości. Jednym z nich jest promocja wiedzy z dziedziny Security by Design.

Druga warsztatowa część miała wymiar czysto praktyczny. W czterech mieszanych wyznaniowo i narodowo grupach roboczych dyskutowany i tworzony był model idealnego zabezpieczenia wiernych przy wykorzystaniu zarówno technologii cyfrowej, typowej ochrony fizycznej, architektonicznej oraz indywidualnej. W podsumowaniu warsztatów panowała powszechna zgoda, że bariery czy zabezpieczenia elektroniczne nie zastąpią świadomości procedur i protokołów postępowania opracowanych i wyćwiczonych na czas kryzysu.
Uwieńczeniem dnia była uroczysta wieczorna kolacja wydana na cześć uczestników w liczącym już 600 lat hotelu Goude Hooft.

Na zaproszenie organizatorów w warsztatach wziął udział dr Paweł Matwiejczuk.

zdj. nadkomisarz dr. Marcin Fiedukowicz