Wręczono Nagrodę Kościoła za 2020 r.

Odebrały ją przedstawicielki Związku Ewangelickich Kobiet w Niemczech.

Na tę uroczystość czekano z powodu pandemii prawie dwa lata. W 2020 r. przedstawicielki Związku Ewangelickich Kobiet w Niemczech, (nagrodę przyznano za długoletni projekt wspierający Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” i działania na rzecz polsko-niemieckiego pojednania) uczestniczyły w odbywającej się zdalnie jesiennej Sesji Synodu Kościoła (więcej link), lecz oficjalne wręczenie odbyło się 20 maja 2022 r. w Centrum Luterańskim w Warszawie.

Wzięły w nim udział laureatki nagrody oraz przedstawiciele władz Kościoła, Centrum Zdrowia Dziecka, stołecznych parafii ewangelickich, Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie oraz pracownicy kancelarii Biskupa Kościoła, biura Konsystorza i Diakonii Polskiej.

Zebranych powitała Anna Wrzesińska, koordynatorka ds. kontaktów międzynarodowych oraz Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. Biskup Kościoła przypomniał dlaczego Nagroda Kościoła im. królewny Anny Wazówny wręczana jest z opóźnieniem oraz nawiązał do zmian jakie przyniosła pandemia. Wskazał również, że znaczące są okoliczności, w których wręczana jest nagroda. Przed dwoma laty trwała pandemia, lecz nie było jeszcze wojny w Ukrainie. Agresja Rosji na Ukrainę po raz kolejny zmieniła sposób postrzegania rzeczywistości. Jak podkreślił bp Samiec „ludzie nie uczą się na własnych błędach” i pomimo tak wielu trudnych doświadczeń związanych z drugą wojną światową, agresja Rosji na Ukrainę była możliwa i dzisiaj trudno przewidzieć dalsze jej skutki. Biskup podkreślił jednak, że ważne jest, aby patrząc wstecz zauważać dobre rzeczy, które wpłynęły po drugiej wojnie na pojednanie pomiędzy narodami. Powinno się o nich przypominać i ja nagłaśniać. W aktualnej sytuacji na świecie i w Europie wręczana Nagroda Kościoła dla Związku Ewangelickich Kobiet w Niemczech nabiera szczególnego znaczenia.

W imieniu wnioskodawcy czyli Synodalnej Komisji Kobiet Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przemówiła jej przewodnicząca ks. Halina Radacz. Przypomniała przebieg projektu, którego pierwszym krokiem, było wsparcie finansowe jakie płynęło na budowę Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” (upamiętnia on wszystkie dzieci zabite podczas II wojny światowej), aktualnie największej i najnowocześniejszej  placówką pediatryczną w Polsce. Fundusze zbierano w Polsce i za granicą. W akcję pomocową włączyły się również Kościoły ewangelickie z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a jedną z osób wspierających te działania była ówczesna studentka teologii, obecna na sali, ks. Sylvia Herche.

Projekt nie opierał się tylko na pomocy materialnej, ale również od 1976 r. na pracy wolontariuszy, najpierw młodzieży z Akcji Znaki Pokuty, a później wolontariuszek ze Związku Ewangelickich Kobiet w Niemczech. Wolontariat grup ewangelickich kobiet w Centrum Zdrowia Dziecka był organizowany nieprzerwanie od 1987 do 2015 roku, pomimo wielu przeciwności. Wolontariuszki pracowały ciężko i w trudnych warunkach. Początkowo tylko w kuchni i w ogrodzie, później pomagały w utrzymywaniu czystości i w opiece nad małymi pacjentami. Równolegle organizowały zbiórki w swoich parafiach i organizacjach na zakup sprzętu i wyposażenia dla szpitala, szczególnie oddziału rehabilitacji. Była to jedna z niewielu inicjatyw kościelnych akceptowanych przez komunistyczne władze obu krajów.

Motywy podjęcia się wolontariatu były różne, ale dominowało przekonanie o potrzebie wzajemnego poznawania się, współpracy i pojednania między narodami. Niektóre osoby po raz pierwszy usłyszały wojenne świadectwa, trudne historie, odkryły, że wojna dotyka wszystkich bez względu na narodowość i religię. W działania angażowały się również stołeczne parafie ewangelickie (Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy, Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego, Parafia Ewangelicko-Reformowana) oraz Klub Inteligencji Katolickiej, organizując m.in. program kulturalny dla pań. Projekt realizowano we współpracy z Polską Radą Ekumeniczną i Synodalną Komisją Kobiet Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Dzięki tej aktywności nawiązywane zostały bliskie relacje między kobietami z obu krajów, a projekt pozwolił wielu osobom pojednać się nie tylko z drugim człowiekiem, ale także z historią własnej rodziny.

Nagrodę wręczyli Prezes Synodu ks. dr Adam Malina oraz Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec.

 

Przyjmując nagrodę ks. Angelika Weigt-Blätgen podkreśliła znaczenie pojednania jakie dokonywało się dzięki projektowi. Wskazała, że Centrum Zdrowia Dziecka stało się najlepszym miejscem, „gdzie można było w tak cudowny i namacalny sposób powiązać nadzieję z tym, że pojednanie jest możliwe, a przyjaźń może się rozwijać”. Nawiązała fragmentu Księgi Proroka Jeremiasza 29, 11: „aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją…” i powiedziała, że „Bóg zapewnia ludzi, że kiedy myśli o swoim ludzie, myśli o pokoju, a nie o niedoli. Chce dać im spokojną, uzdrawiającą przyszłość i nadzieję, nadzieję, która podtrzymuje. Dzieci – są żywymi znakami nadziei; chore dzieci pokazują nam kruchość i niebezpieczeństwo życia, jego delikatność i potrzebę ochrony; chore dzieci pokazują, jak rozpaczliwa może być nadzieja”.

Ks. Weigt-Blätgen zauważyła, że w 2020 r. nagrodę przekazano podczas Synodu Kościoła (odbywał się online z uwagi na pandemię) ks. Sylvi Herche, która stała się twarzą pracy na rzecz pojednania. Wspomniała też zaangażowanie ks. Haliny Radacz, bez której udziału projekt nie mógłby być realizowany. Podkreśliła, że od 2020 r. wiele się zmieniło: „pojednanie dla nas, którzy musieliśmy żyć z poczuciem winy za wojnę eksterminacyjną rozpoczętą przez Niemcy, zawsze wiązało się ze słowami „Nigdy więcej!”. – nigdy więcej wojny, nigdy więcej faszyzmu, nigdy więcej nie możemy być uwikłani w taką winę. Od lutego wiemy: byliśmy naiwni, próżni, nieświadomi lub… sama nie wiem. Nie potraktowaliśmy wystarczająco poważnie ludzi, przyjaciół w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich, nie wysłuchaliśmy ich wystarczająco uważnie”. Wg ks. Angeliki Weigt-Blätgen praca nad pojednaniem, w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę,  nabrała nowego wymiaru i stała się nowym wyzwaniem.

Głos zabrała również Barbara Burzyńska, Pielęgniarka Oddziałowa (Klinika Endokrynologii i Diabetologii) w Centrum Zdrowia Dziecka, która przypomniała, że przez wiele lat trwania projektu zaangażowanie kobiet z Niemiec się zmieniało, a ich pole działań poszerzało. Pracownicy szpitalni byli pod wrażeniem ich zaangażowania. Z biegiem czasu wolontariuszki mogły pracować z pacjentami i wspierać personel w opiece nad dziećmi. Projekt umożliwił również wymianę doświadczeń, bo pielęgniarki z CZD mogły zapoznać się z pracą podobnych placówek w Niemczech. Pani Burzyńska wyraziła wdzięczność wszystkim osobom, które angażowały się przez tyle lat w projekt.

Na zakończenie Anna Wrzesińska podziękowała zebranym za przybycie i zaprosiła na poczęstunek.

Oprawę muzyczną uroczystości stanowiły utwory w wykonaniu Anny Gaś (fortepian).

Więcej o projekcie na stronie https://www.erinnern-verstehen-versoehnen.de/