Wspomnieniowa publikacja ks. Biety

Ukazała się wspomnieniowa  publikacja ks. Alfreda Biety opublikowana z okazji 55-lecia służby duszpasterskiej.

Niewielkich rozmiarów książeczka pt. „Blaski i cienie służb y w Kościele – wspomnienia” wydana została przez Ośrodek Wydawniczy „Augustana” stanowiąc cenne zwieńczenie tego szczególnego momentu w życiu Jubilata. Na kartach książki poznajemy drogę życiową ks. Biety, poszczególne etapy jego służby, życiorys z jednej strony typowy dla ewangelickiego duchownego, z drugiej niezwykły, gdyż związany z duszpasterstwem wśród polskich wiernych w Londynie w strukturach Polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Obczyźnie.

Autor sięga wspomnieniami do czasów dzieciństwa spędzonego w Bielsku, okresu studiów na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, po przebieg służby, która w większości miała miejsce poza granicami kraju. To publikacja ukazująca tytułowe „blaski i cienie” tej służby, odsłaniająca jednocześnie wizerunek duchownego, który pomimo przeciwności losowych, doświadczeń czy przeszkód zawsze niósł wsparcie swoim londyńskim  parafianom. Poprzez wspomnienia ks. Biety poznajemy  realia służby ewangelickich duchownych w środowisku emigracji osiadłej na Wyspach Brytyjskich. Publikacja jest również cennym przyczynkiem do pokoleniowego wizerunku ewangelickich księży okresu powojennego, którzy rozpoczynali swoją służbę w latach 60. XX w.

Druga część służby ks. Biety związana jest z terenem Górnego Śląska. Po powrocie do kraju (z początkiem lat 90. XX w.) duchowny został proboszczem administratorem w parafii ewangelicko-augsburskiej w Świętochłowicach, udzielał się w życiu kościelnym na terenie całej diecezji katowickiej. Jest także aktywnym duszpasterzem podczas zasłużonego odpoczynku po trudach służby.

Wspomnienia ks. Biety po raz pierwszy ukazały się w 2016 r. („Służyć w Kościele – to szczęście i radość”). Nowa publikacja została uzupełniona przez Autora, jak również zaopatrzona w dodatkowe informacje dotyczące Kościoła, realiów londyńskich oraz duchownych, których sylwetki przewijają się na kartach książki. Publikację można nabyć w parafii ewangelickiej w Katowicach.

tekst: Aneta M. Sokół