XXIX OGÓLNOPOLSKIE FORUM KOBIET LUTERAŃSKICH

Odbyło się w Warszawie.

W dniach 16-18 września  2022 r. w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyło się XXIX Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich. Tematem tegorocznego Forum była JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA. Do Warszawy przybyło ponad 40 pań z całego kraju.

Pierwszy dzień Forum rozpoczęto spacerem po warszawskiej dzielnicy Muranów, który prowadziła Maria Chmiel; pokazała wiele ciekawych miejsc, opowiedziała o historii tej części Warszawy zwróciła uwagę na założenia i detale architektoniczne.

W ramach popołudniowego spotkania integracyjnego miałyśmy okazję poznać się wzajemnie, znaleźć wspólne cechy, zainteresowania i w ten sposób odkrywałyśmy jak wiele nas łączy. Tę część spotkania a także modlitwę wieczorną poprowadziła Elżbieta Byrtek.

W sobotę, po porannej modlitwie i rozważaniu prowadzonym przez  ks. Małgorzatę Gaś rozpoczęły się obrady XXIX OFKL. Otwarcia dokonała przewodnicząca Synodalnej Komisji ds. Kobiet ks. Halina Radacz i w swoim wystąpieniu przypomniała inicjatywy i pracę Komisji, a także wydarzenia jakie miały miejsce w ciągu ostatnich trzech latach.

Wykład główny „JEDNO CIAŁO, JEDEN DUCH, JEDNA NADZIEJA” wygłosiła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska. Po wykładzie uczestniczki podzielone na trzy grupy dyskutowały o jedności Kościoła, parafii i rodziny starając się odpowiedzieć na trzy pytania postawione w wykładzie: jakie są oznaki braku jedności, co oznacza „bycie jednym”, jak można budować jedność. Wnioski w we wszystkich grupach były podobne: jedność warunkuje akceptacja różnorodności, ale również otwartość na drugiego człowieka, i możliwa jest zawsze w oparciu o Słowo Boże. W tym dniu uczestniczyły w obradach przedstawicielki z diecezji uppsalskiej ze Szwecji, a ks. Annica Anderbrant przekazała pozdrowienia.

Przewodnicząca Komisji Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej Małgorzata Platajs przekazała zaproszenie do udziału w Ekumenicznej Ogólnopolskiej Konferencji Kobiet, która odbędzie się 15 października w Warszawie.

Uczestniczki Forum przyjęły Dokument Końcowy XXIX OFKL.

Modlitwę wieczorną poprowadziła ks. Katarzyna Rudkowska.

W ostatnim dniu Forum podczas nabożeństwa w Kościele Świętej Trójcy kazanie wygłosiła ks. Halina Radacz a liturgię prowadziły: ks. Małgorzata Gaś, ks. Katarzyna Rudkowska i ks. Annica Anderbrant.

XXIX OFKL zakończono wspólnym obiadem.

tekst i zdjęcia: Aldona Karska

więcej zdjęć: strona Synodalnej Komisji Kobiet