Zmarł śp. Jan Czyż

W wieku 86 lat zmarł Jan Czyż.

W Bielsku-Białej 30 marca 2022 r. w wieku 86 lat zmarł Jan Czyż wieloletni organista i dyrygent chóru w parafii w Starym Bielsku oraz laureat Nagrody im. ks. Leopolda Otto przyznawanej przez „Zwiastun Ewangelicki”.

Jan Czyż urodził się 11 kwietnia 1935 r. w Starym Bielsku. W roku 1945 w Mysłowicach zginął jego ojciec, a matka zmarła w Starym Bielsku w 1946 r. Zamieszkał wtedy u państwa Grygów. Po konfirmacji prowadził zajęcia szkółki niedzielnej i śpiewał w chórze. Po ślubie z chórzystką zamieszkał na plebanii. Proboszczem był wówczas ks. Tadeusz Wojak. Pod jego wpływem ukończył kurs dla dyrygentów i organistów oraz ewangelistów w latach 1958-1960 w Cieszynie. Jako wykładowca studiów biblijnych pracował w wielu parafiach diecezji cieszyńskiej. Razem z ks. Andrzejem Czyżem, ks. Emilem Gajdaczem i Maciejem Oczkowskim udzielał się na ewangelizacjach w Dzięgielowie, w Krakowie i na Mazurach. Przez wiele kadencji był członkiem rady parafialnej w Starym Bielsku, a także jej kuratorem. Był też członkiem synodu diecezjalnego i Synodu Kościoła. Był ponadto zaangażowany w pracę diakonijną, którą nazywano służbą odwiedzinowo-kosmetyczną, ponieważ Jan Czyż jako zawodowy fryzjer odwiedzając chorych w szpitalu wykonywał także strzyżenie. Przez wiele lat prowadził w Starym Bielsku godziny biblijne oraz spotkania koła pań.

W 1961 r. zaczął grać na organach na coniedzielnych i tygodniowych nabożeństwach, pogrzebach, ślubach w Starym Bielsku oraz Kamienicy (dzielnicy Bielska-Białej). W tym czasie przejął także prowadzenie chóru parafialnego, którym dyrygował do 2020 r., kiedy to piątkowe próby chóru zostały przerwane przez pandemię. Jan Czyż zagrał na organach ostatni raz w grudniu 2021 r. kiedy to zdrowie już mu nie pozwoliło na dalszą służbę.

W 2015 r. otrzymał Nagrody im. ks. Leopolda Otto. Ks. Jerzy Below tak napisał o laureacie w laudacji przygotowanej z okazji przyznania nagrody: „Szukając co roku laureatów stawiamy sobie pytanie: w jakich dziedzinach dana osoba podąża w życiu śladami tego duchownego, założyciela »Zwiastuna Ewangelickiego«? Przy tegoroczny laureacie Janie Czyżu odpowiedź składa się minimum z czterech punktów: muzyka, zwiastowanie Słowa Bożego, diakonia, służba dla dobra całego Kościoła. (…) Jego zaangażowanie, a także uśmiech i gotowość do pomocy, towarzyszy nam w Starym Bielsku, ale też w innych miejscach w naszym Kościele już ponad 50 lat i za to chcemy mu dziś podziękować tą nagrodą”.

Pogrzeb odbył się 7 kwietnia w kościele w Starym Bielsku, gdzie żegnało go wielu parafian. Nabożeństwo prowadzili proboszcz parafii ks. Piotr Szarek oraz wikariusz ks. Artur Woltman.

W kazaniu ks. Piotr Szarek podkreślał, jak ważną osobą dla parafii i parafian był Jan Czyż. „Żegnamy dzisiaj człowieka legendę. Jeśli kościół w Starym Bielsku niedawno obchodził 200 lat, to jedna trzecią tego czasu pan Czyż grał tu na organach. Jeżeli te organy, których dzisiaj słuchamy w 2024 r. będą obchodzić 100-lecie, to większość czasu na tych organach – 60 lat – grał pan Czyż” – rozpoczął proboszcz.

Głos zabrali, dziękując za wieloletnią pracę zmarłego także Marcin Tyrna, Karol Śliwka w imieniu chóru parafialnego oraz Ryszard Jura w imieniu rady parafialnej. W trakcie pogrzebu śpiewał zespół Cantate oraz chór parafialny, który zebrał się pierwszy raz po dwuletniej przerwie.

żródło: Zwiastun Ewangelicki