Zmiany w dziale ekumenicznym w Kościele Braci Czeskich

Ks. Pavel Hanych kierownikiem działu kontaktów ekumenicznych i międzynarodowych Kościoła Braci Czeskich.

Od stycznia 2021 r. kierownikiem działu ekumenicznego i kontaktów międzynarodowych Kościoła Braci Czeskich został ks. Pavel Hanych. Ks. Hanych zastąpił na tym stanowisku ks. dr Oliviera Engelharda, który obecnie jest zatrudniony w biurze Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie z siedzibą w Wiedniu.

Ks. Hanych jest 37-letnim teologiem i ordynowanym duchownym Kościoła Braci Czeskich, przez ostatnie 10 lat był specjalistą ds. komunikacji w Diakonii Kościoła. Z żoną Klarą wychowują 1,5 rocznego syna. Jego największą pasją jest muzyka. Był zaangażowany w przygotowywania nowego śpiewnika kościelnego, który ma zostać wydany w tym roku.
Praca w Diakonii uwrażliwiła go na problemy społeczne oraz utwierdziła w przekonaniu, że Kościół nie powinien żyć we własnej bańce społecznej, że powinien być otwarty, wrażliwy, akceptujący, a nieosądzający.

Oczywiście nawiązywanie nowych relacji w czasach pandemii, nie jest najlepszym punktem wyjścia. Ks. Hanych prowadzi wiele rozmów online, by poznać partnerów zagranicznych Kościoła. Taka rozmowa odbyła się również w dniu 27 stycznia br. z Biskupem Jerzym Samcem i panią Anną Wrzesińską, koordynatorką kontaktów międzynarodowych naszego Kościoła.

źrodło: Church Protestant News