english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne

- Poszukiwanie porozumienia ponad wszelkimi podziałami i różnicami jest jednym z najważniejszych zadań współczesnego świata w imię pokoju, ochrony całego stworzenia i troski o godność każdego człowieka – powiedział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego. Spotkanie odbyło się 15 stycznia w Centrum Luterańskim Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie.
 

 
Przybyli na nie wszyscy zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz członkowie Zarządu Rady: ks. prezbiter Gustaw Cieślar (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Janusz Jagucki (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp Ludwik M. Jabłoński, bp Włodzimierz M. Jaworski (obaj z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów), metropolita Sawa oraz abp Jeremiasz (obaj z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego). Obecni byli także hierarchowie rzymskokatoliccy: prymas Polski kard. Józef Glemp oraz przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu bp Tadeusz Pikus. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele gminy żydowskiej, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, nauki, mediów, politycy, a także wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny. Rząd reprezentował Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W imieniu prezydenta obecny był jego kapelan ks. Roman Indrzejczyk.
 
 
Gości przywitał prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego. Wyraził radość z obecności przedstawicieli tak wielu środowisk, których łączy troska o dobro kraju. - Poszukiwanie porozumienia ponad wszelkimi podziałami i różnicami – tak ważne w światowym ruchu ekumenicznym – jest jednym z najważniejszych zadań współczesnego świata w imię pokoju, ochrony całego stworzenia i troski o godność każdego człowieka – mówił abp Jeremiasz. Zwrócił uwagę na to, iż w minionym roku miało miejsce wiele niepokojących wydarzeń na świecie: konflikty zbrojne, napięcia społeczne.
- Ledwo nauczyliśmy się pluralizmu, a już staje się on często przykrywką tendencji uniformistycznych i imperialistycznych. Poznaliśmy trochę więcej tajemnic bytu i ośmielamy się manipulować nawet tajemnicą narodzin człowieka. Boimy się cierpień dotykających nas i naszych najbliższych, ale niewiele obchodzi nas śmierć kilkudziesięciu osób w Iraku czy w Afganistanie – zauważył prawosławny hierarcha.
 
Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej mówił też o pozytywnych procesach społecznych – coraz bardziej przestrzegane są prawa człowieka, a także mniejszości wyznaniowych czy narodowych. Obecny czas nazwał pomyślnym dla Kościołów członkowskich PRE.  
 
 
Abp Jeremiasz wspomniał również o zaniepokojeniu wiernych Kościołów, które powoduje ujawnianie w ostatnim czasie dokumentów SB o duchownych. - Poważne zastrzeżenia budzi sposób przekazywania treści tych dokumentów do wiadomości publicznej. Zaistniały sytuacje, w których zasadne może być pytanie o przestrzeganie praw człowieka. Upowszechnienie treści dokumentów w środkach masowego przekazu nabiera bowiem w opinii społecznej mocy wyroku skazującego daną osobę bez obiektywnego ustalenia zarówno wiarygodności dokumentów jak i warunków zaistnienia nagannego postępowania. Tym bardziej, że jak wykazały niektóre przypadki, naganne postępowanie nie miało miejsca – powiedział.
 
Prezes PRE w kilku słowach przedstawił inicjatywy, jakie podejmuje Rada. Podczas nabożeństw w ramach zbliżającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zbierane będą ofiary na pomoc prześladowanym chrześcijanom w Indiach. Wkrótce ukaże się ekumeniczna publikacja katechetyczna „W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie”, w której Kościoły zrzeszone w PRE oraz Kościół Rzymskokatolicki dokonują autoprezentacji. Podczas grudniowej Konferencji Klimatycznej w Poznaniu obecni byli przedstawiciele Światowej Rady Kościołów oraz Polskiej Rady Ekumenicznej. Rada utrzymuje również międzynarodowe kontakty ekumeniczne, realizuje np. projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”.
 
Abp Jeremiasz wyraził niezadowolenie z obecności Kościołów członkowskich PRE w mediach publicznych – programy ekumeniczne w TVP nadawane są bowiem wcześnie rano, a niektóre audycje radiowe późnym wieczorem. - Jesteśmy na początku 2009 roku, a jest to rok 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 20. rocznicy podpisania porozumień Okrągłego Stołu. Pierwsza rocznica świadczy o potędze zła, ale i wielkości odwagi i ofiarności ludzi, druga wskazuje na możliwość pokojowej drogi zmiany systemu politycznego. Jest więc przejawem triumfu historycznego filozofii życia, która tak mocno została wyrażona w treści świąt Bożego Narodzenia. Jest to optymistyczna wizja, pełna nadziei na przyszłość – powiedział na koniec prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.
 

 
Głos zabrał również prymas Polski kard. Józef Glemp. Nawiązując do przemówienia abp. Jeremiasza mówił o potrzebie pokoju we współczesnym świecie. Tomasz Siemoniak z MSWiA przekazał życzenia noworoczne dla Kościołów od premiera Donalda Tuska. Wyraził też gotowość do współpracy z Polską Radą Ekumeniczną. Odczytane zostały także życzenia od władz Polskiego Radia.
 

 
Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością Kościołów w niej zrzeszonych. Została utworzona w 1946 r. Działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. Swą działalność prowadzi na wielu polach: organizuje ekumeniczne nabożeństwa, konferencje, obozy i wymiany młodzieżowe, podejmuje inicjatywy diakonijne (charytatywne), prowadzi dialog międzywyznaniowy i konsultacje z organami państwa, współpracuje z mediami, realizuje różnorodne projekty.
 
Polska Rada Ekumeniczna zrzesza obecnie siedem Kościołów członkowskich: Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Członkiem stowarzyszonym Rady jest Towarzystwo Biblijne w Polsce.