english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Lubelski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W dniach od 18 do 25 stycznia 2009 parafia lubelska czynnie uczestniczyła w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, który tym razem przebiegał pod hasłem „Aby byli jedno w Twoim ręku” (Ez 37, 17). Tegoroczne obchody wiązały się ze szczególnie bogatym programem, ponieważ organizatorzy zdecydowali, że oprócz tradycyjnych nabożeństw ekumenicznych odbędzie się wiele imprez towarzyszących.
 

 
Otwarcie Tygodnia nastąpiło w niedzielę 18 stycznia. W Filharmonii Lubelskiej odbył się uroczysty koncert pieśni i kolęd bożonarodzeniowych, na którym wystąpiły trzy chóry. Chórem Katerdy Prawosławnej dyrygował lektor Andrzej Boublej, a rzymskokatolickim Chórem Archikatedry Lubelskiej – Emilia Telega. Chór ewangelicki poprowadził dr Adam Załęski, który po mistrzowsku akompaniował luterańskim chórzystom na organach podczas wykonania części utworów. Wśród publiczności obecnych było trzech biskupów: pomocniczy biskup rzymskokatolicki Archidiecezji Lubelskiej ks. Mieczysław Cisło, arcybiskup Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – Abel i zwierzchnik Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Mieczysław Cieślar. Nie zabrakło reprezentantów wojewódzkich i miejskich władz samorządowych – z prezydentem Lublina, Adamem Wasilewskim na czele. Koncert poprowadzili wspólnie: ewangelik – ks. dr Dariusz Chwastek oraz katolik – prof. Sławomir Żurek, dyrektor Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL.
 
W piątek 23 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne. Liturgię poprowadził ks. D. Chwastek. Kazanie wygłosił ks. dr Andrzej Bajorek z parafii polskokatolickiej w Kosarzewie Dolnym na Lubelszczyźnie, będący także wykładowcą w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Przy ołtarzu stanęli duchowni i zakonnicy należący do różnych wyznań chrześcijańskich. Parafianie i wierni z innych Kościołów śpiewali pieśni Wierzyć mnie Panie ucz, Święta miłość Jezusowa i Serca razem połączone, a na koniec liturgii Pod Twą obronę. Oprawę muzyczną zapewnił organista dr Adam Załęski.
 
W ramach Tygodnia Modlitw w Lublinie (23 stycznia), odbyła się też dyskusja panelowa z udziałem dziennikarzy dwóch największych i najbardziej opiniotwórczych ogólnopolskich dzienników. „Rzeczpospolitą” reprezentował Cezary Gmyz, zaś „Dziennik” – Klara Klinger. Dyskusja dotyczyła kwesti małżeństw osób o różne porzynależności wyznaniowej.
 
Warto wspomnieć także o innym interesującym wydarzeniu, jakim z pewnością była debata ekumeniczna, która odbyła się w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” (24 stycznia). Spotkanie poprzedziła projekcja filmów o tematyce ekumenicznej. Pierwszy, Muzeum Pana Boga z 1998 r., dotyczył Muzeum Reformacji Polskiej, założonego w Mikołajkach przez luterańskiego księdza Władysława Pilcha-Pilchowskiego, zmarłego w sierpniu 2008 r. Drugi film, pochodzący z roku 2003, miał za temat grekokatolicką cerkiew działającą w łemkowskiej i zarazem wielowyznaniowej wsi Bielanka położonej na terenie Beskidu Śląskiego. W świątyni odbywają się nabożeństwa unickie, rzymskokatolickie i prawosławne. Po projekcji dyrektor ACK Grzegorz Linkowski poprowadził dyskusję między czterema duchownymi: luteraninem ks. dr Dariuszem Chwastkiem, prawosławnym ks. Andrzejem Łosiem, rzymskim katolikiem ks. Jerzym Ważnym i księdzem obrządku polskokatolickiego Andrzejem Gontarkiem. Uczestnicy debaty wypowiadali się na temat zaprezentowanych filmów oraz osobistych i zawodowych doświadczeń ekumenicznych. Po zakończeniu dyskusji część słuchaczy wykorzystała możliwość zadawania pytań duchownym. Spotkaniu towarzyszył kiermasz książek, podczas którego na jednym ze stoisk sprzedawano publikacje ewangelickie. Stoisko profesjonalnie przygotowali i umiejętnie poprowadzili Magdalena i Andrzej Nerowie.
 
W czasie tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan lublinianie mogli uczestniczyć w 16 nabożeństwach ekumenicznych, koncertach, dyskusjach panelowych i pokazie filmów. Oprócz parafii ewangelickiej głównymi organizatorami tak bogatego programu byli: Archidiecezjalna Rada Ekumeniczna przy Metropolicie Lubelskim, Polska Rada Ekumeniczna – oddział w Lublinie, Instytut Ekumeniczny KUL, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, Fundacja „Ponad Granicami” oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Uczestnicy lubelskiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2009 mają nadzieję, że za rok impreza będzie miała równie bogaty program.
  
Adrian Uljasz
 
więcej szczegółów i zdjęć: www.luteranie.pl/lublin